2018

Tijdschriften

 

Joantine Berghuijs, Hans Schilderman, Manuela Kalsky, André van der Braak, 'Exploring Single and Multiple Religious Belonging'. In: Journal of Empirical Theology 31 (2018) 1, 18-48.

 

Anke Liefbroer, André van der Braak, Manuela Kalsky, 'Multiple Religious Belonging among Visitors of Dominican Spiritual Centers in the Netherlands'. In: Journal of Contemporary Religion, 33 (2018) 3, 407-426.

 

Manuela Kalsky, boekrecensie 'Buddhist-Christian Dual Belonging. Affirmations, Objections, Explorations'. In: Tijdschrift voor Theologie 58 (2018) 2, 201-202.

 

Manuela Kalsky, ‘Nieuwe religiositeit’. In: G. van der Brink, Waartoe is Nederlandop aarde? Amsterdam: Boom 2018, 173-177.

 

Manuela Kalsky, ‘De eerste secretaris van het DSTS’. In: L. Hendrickx, M. Kruihof,

 

A. Eikelboom (red.), Met het oog op Kees. Verhalen van een prediker. Zwolle: Dominicanenklooster Zwolle 2018, 157-158.

 

Manuela Kalsky, ‘Religieuze pelgrims in tijden van superdiversiteit’. In: Idee. Tijdschrift voor het sociaal-liberalisme, nr. 202, september 2018, 16-19.

 

Manuela Kalsky, ‘Voorbij de inclusie’. Column in Tertio 941, 21 februari 2018, 5.

 

Manuela Kalsky, ‘Sederavond’. Column in Tertio 951, 2 mei 2018, 5.

 

Manuela Kalsky, ‘De Gulden Regel’. Column in Tertio 962-963, 18 juli 2018, 5.

 

Publicaties op internet

 

Manuela Kalsky, ‘Over André Lascaris: “Geen verhalen met een eenduidige boodschap, die vond hij vaak saai”’, Nieuwwij.nl, 14 januari 2018: https://www.nieuwwij.nl/opinie/geen-verhalen-eenduidige-boodschap-vond- vaak-saai/

 

Manuela Kalsky, ‘Geef vrouwen eindelijk een gelijkwaardige stem in de theologie’, Nieuwwij.nl, 18 maart: https://www.nieuwwij.nl/opinie/kalsky-geef-nu-eindelijk-vrouwen-een-gelijkwaardige-stem-in-de-theologie/

 

Manuela Kalsky, ‘Alledaagse heiligheid. Iedereen kan heilig worden’. Nieuwwij.nl, 8 juni: https://www.nieuwwij.nl/opinie/alledaagse-heiligheid/

 

Manuela Kalsky, ‘Neem uw verleden op’. In: Werk, Adem, Vriendschap: om André Lascaris, geplaatst op Dominicanen.nl: http://www.dominicanen.nl/2018/01/werk-adem-vriendschap-om-andre-lascaris/.

 

2017

Boeken

Manuela Kalsky, Heleen Murre-Van den Berg (red.), De Prijs van de Vrede

Geweldloosheid in een gewelddadige wereld? Heeswijk: Berne Media, 2017.

Manuela Kalsky, André van der Braak (red.), Glossy MIX: Flexibel geloven. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017.

Manuela Kalsky, André van der Braak (eds.), Open Theology, topical issue Multiple Religious Belonging, 3 (2017) 1. .

 


Artikelen in boeken

 

Manuela Kalsky, 'Geweld ontwijdt de naam van God. De weg van schuld, vergeving en compassie'. In: Manuela Kalsky, Heleen Murre-Van den Berg (red.), De Prijs van de Vrede. Geweldloosheid in een gewelddadige wereld?, Heeswijk: Berne Media, 2017, 121-133.

 

Manuela Kalsky, 'Ein neues Wir und die Kirchen', in: Thomas Dienberg, e.a. (Hrsg.), ... am Ende ganz allein? Gemeinschaftsbildung in post-traditionalen Zeiten. Münster: Aschendorff Verlag, 2017, 89-102.

 

Manuela Kalsky, André van der Braak, ‘Mixen en matchen’. In: Manuela Kalsky, André van der Braak (red.), Flexibel geloven. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017, 3.

 

Manuela Kalsky, ‘Tussen waarheid en wijsheid’. In: Manuela Kalsky, André van der Braak (red.), Flexibel geloven. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017, 49-51.

 

Manuela Kalsky, ‘Gezocht: seculiere theoloog (m/v)’. In: In gesprek over het profiel van de faculteit. Columns ter inspiratie, Faculteit der Godgeleerdheid, Vrije Universiteit, 2017, 36.

 


Artikelen in tijdschriften

Manuela Kalsky, ‘Over André Lascaris: “Geen verhalen met een eenduidige boodschap, die vond hij vaak saai”’, Nieuwwij.nl, 14 januari 2018.
https://www.nieuwwij.nl/opinie/geen-verhalen-eenduidige-boodschap-vond-vaak-saai/

 

Manuela Kalsky, ‘Geef vrouwen eindelijk een gelijkwaardige stem in de theologie’, Nieuwwij.nl, 18 maart 2018.
https://www.nieuwwij.nl/opinie/kalsky-geef-nu-eindelijk-vrouwen-een-gelijkwaardige-stem-in-de-theologie/

 

Manuela Kalsky, ‘Alledaagse heiligheid. Iedereen kan heilig worden’. Nieuwwij.n, 8 juni 2018. https://www.nieuwwij.nl/opinie/alledaagse-heiligheid/

 

Manuela Kalsky, ‘Voorbij de inclusie’. Column in Tertio 941, 21 februari 2018, 5.

 

Manuela Kalsky, ‘Sederavond’. Column in Tertio 951, 2 mei 2018, 5.

 

Manuela Kalsky, ‘De Gulden Regel’. Column in Tertio 962-963, 18 juli 2018, 5.

 

Manuela Kalsky, Neem uw verleden op’. In: Werk, Adem, Vriendschap: om André Lascaris, geplaatst op Dominicanen.nl.
http://www.dominicanen.nl/2018/01/werk-adem-vriendschap-om-andre-lascaris/

 

Manuela Kalsky, André van der Braak, Anke Liefbroer, 'Religious Belonging among Visitors of Dominican Spiritual Centers in the Netherlands'. In: Journal of Contemporary Religion, (2018).

 

Manuela Kalsky, ‘Nieuwe religiositeit’. In: Gabriël van der Brink, Waartoe is Nederland op aarde? Amsterdam: Boom (2018).

 

Manuela Kalsky, André van der Braak, ‘MRB bij onderzoekers en begeleiders van dominicaanse centra’. In: Religie en Samenleving (2018).

 

Joantine Berghuijs, Hans Schilderman, André van der Braak, Manuela Kalsky, ‘Exploring Single and Multiple Religious Belonging’.In: Journal of Empirical Theology (2018).

 

André van der Braak, Manuela Kalsky, ‘Introduction to the topical issue Multiple Religious Belonging’. In: De Gruyter Open Theology, 3 (2017) 1, 662-664.

Manuela Kalsky, 'Flexible Believers in the Netherlands. A Paradigm Shift towards Transreligious Multiplicity'. In: Open Theology, 3 (2017) 1, 345-359.

 

Joantine Berghuijs, Manuela Kalsky, Daan Oostveen, André van der Braak, ‘Aspecten van belonging in multiple religious belonging’. In: Psyche & Geloof 28 (2017) 2, 79-99.

 

Manuela Kalsky, 'W!J verbindt de verschillen'. In: Blind, online interdisciplinair tijdschrift (2017) 46, W!J verbindt de verschillen.

 

Manuela Kalsky, 'Grenzen oversteken'. In: Woord en Dienst 66 (2017) 9, 34-35.

 


Lezingen en presentaties in binnen- en buitenland

 

2018

Bijdrage symposium bij oratie prof. dr. Bert Roebben  'What if God were one of us? Über die Theologizität der religiösen Bildung’, Universität Bonn, Bonn, Duitsland, 8 juni 2018.

 

Keynote bij 10. Forum für Heil- und Religionspädagogik, ‘Miteinander am Tisch – Tische als Ort sozialer Utopien’, Siegburg, Duitsland, 16 mei 2018.

 

8 april 2018: Lezing ‘Roeping’, Vrijmetselaren, Huize het Oosten, Bilthoven.

 

Expertmeeting ‘Connected World. Traditionele en virtuele verbindingen’, VU Amsterdam, 28 maart 2018.

 

16 maart 2018: Reactie op tweede Vrijzinnige Lezing, Geertekerk, Utrecht.

 

12-13 maart 2018: Lezing ‘Flexibel geloven en verschillen verbinden’ in de serie ‘Tegendraads Gelovig’ van KU Leuven, Gent (12 maart) / Leuven (13 maart).

 

22 februari 2018: Lezing ‘Omgaan met etnische en religieuze verschillen’, Trendbureau provincie Overijssel, Enschede. 

 

Masterclass Comeniusleergangen ‘Flexibel geloven in complexe tijden’, Utrecht, 7 februari 2018.

 

Paperpresentatie ‘Connect the differences! Innovative tools and methodologies for practising diversity’, Research Colloquium: Diversity in an Era of Polarization, VU Amsterdam, 2 februari 2018.

 

1 februari 2018: Lezing ‘De religieuze transformatie van Nederland’, Verus, Woerden.

 

 

2017

11 juli 2017: Bijdrage aan podiumdiscussie, Interkultureller Salon, Evangelisch-Lutherischer Kirchenkreis Hamburg-Ost, Hamburg.

 

17 september 2017: ‘Tussen waarheid en wijsheid’, Nescio-lezing, Oecumenische Streekgemeente i.s.m. VU-Vereniging, Kortenhoef.

 

25 september 2017: Lezing ‘Multiple religious belonging in Nederland’, VGVZ-symposium over multiple religious belonging en geestelijke verzorging, Dominicuskerk, Amsterdam.

 

7 oktober 2017: Lezing ‘Samenleven met meerdere culturen en religies’,symposium ‘Bijbelse visioenen voor Mokum vandaag’, Protestantse Gemeente Amsterdam.

 

12 oktober 2017: Inleiding bij expertmeeting polarisatie met prof. dr. Pim Valkenberg en Mo Hersi, Platform INS, Amsterdam
http://www.crkstudio.nl/platformins/verslag-eerste-expertmeeting-polarisatie/.

 

27 oktober 2017: Interview met John Caputo, symposium ‘Metamorphoses - The Existance of God: On the Very Idea of Radical Theology’, Vrije Universiteit.

 

7 december 2017: Deelname aan podiumdiscussie bij presentatie boek Bernhard Reitsma, Kwetsbare liefde. Christenen en moslims in een spannende wereld. PThU, Amsterdam.

 

1 februari 2018: Lezing ‘De religieuze transformatie van Nederland’, Verus, Woerden.

 

7 februari 2018: Gastcollege ‘Flexibel geloven in complexe tijden’, Comeniusleergangen, Utrecht.

 

22 februari 2018: Lezing ‘Omgaan met etnische en religieuze verschillen’, Trendbureau provincie Overijssel, Enschede.

 

12-13 maart 2018: Lezing ‘Flexibel geloven en verschillen verbinden’ in de serie ‘Tegendraads Gelovig’ van KU Leuven, Gent (12 maart) / Leuven (13 maart).

 

16 maart 2018: Reactie op tweede Vrijzinnige Lezing, Geertekerk, Utrecht.

 

8 april 2018: Lezing ‘Roeping’, Vrijmetselaren, Huize het Oosten, Bilthoven.


Publicatielijst 

2018

Wetenschappelijke publicaties, refereed

Joantine Berghuijs, Hans Schilderman, Manuela Kalsky, André van der Braak, 'Exploring Single and Multiple Religious Belonging'. In: Journal of Empirical Theology 31 (2018) 1, 18-48.

 

Anke Liefbroer, André van der Braak, Manuela Kalsky, 'Multiple Religious Belonging among visitors of Dominican spiritual centers in the Netherlands'. In: Journal of Contemporary Religion, 33 (2018) 3, 407-426.

 

Wetenschappelijke publicaties, non-refereed

Manuela Kalsky, Boekrecensie 'Buddhist-Christian Dual Belonging. Affirmations, Objections, Explorations'. In: Tijdschrift voor Theologie 58 (2018) 2, 201-202.

 

Publicaties voor vakgenoten

Manuela Kalsky, ‘Nieuwe religiositeit’. In: Gabriël van der Brink (red.), Waartoe is Nederland op aarde? Amsterdam: Boom 2018.

Manuela Kalsky, ‘Religieuze pelgrims in tijden van superdiversiteit’. In: Tijdschrift voor het sociaal-liberalisme, nr.202, september 2018, 16-19.

 

2017

Aspecten van belonging in Multiple Religious Belonging

 

Berghuijs, J., Kalsky, M., van der Braak, A. F. M. & Oostveen, D. F. 30 Aug 2017 In : Psyche en Geloof. 28, 2, p. 79-99

 

Research output: Scientific - peer-review › Article

 

De prijs van vrede: Geweldloosheid in een gewelddadige wereld?

 

Kalsky, M. (ed.) & Murre-van den Berg, H. (ed.) 2017 Berne Media. 160 p.

Research output: Professional › Book editing

 

De rol van godsbeelden in de levensverhalen van vrouwen met een incestervaring

Balk-van Rossum, A. W. 2017 615 p.

Research output: Scientific › PhD Thesis - Research VU, graduation VU

 

Ein neues Wir und die Kirchen

 

Kalsky, M. 2017 ... am Ende ganz allein?: Gemeinschaftsbildung in post-traditionalen Zeiten. Dienberg, T. (ed.). Aschendorff Verlag, p. 89-102

 

Research output: Professional › Chapter

 

Flexible Believers in the Netherlands. A Paradigm Shift towards Transreligious Multiplicity [article]

Kalsky, M. 2017 In : Open Theology. 3, Topical issue Multiple Religious Belonging, p. 345-359 15 p.

 

Research output: Scientific - peer-review › Article

 

Geweld ontwijdt de naam van God: De weg van schuld, vergeving en compassie

Kalsky, M. 2017 De prijs van vrede: Geweldloosheid in een gewelddadige wereld?. Kalsky, M. & Murre-v.d. Berg, H. (eds.). Berne Media, p. 121-133

 

Research output: Professional › Chapter

 

Gezocht: seculiere theoloog (m/v)

Kalsky, M. 2017 In gesprek over het profiel van de faculteit: Columns ter inspiratie. Faculteit der Godgeleerdheid, Vrije Universiteit, p. 36

Research output: Popular › Chapter

 

Grenzen oversteken

 

Kalsky, M. Oct 2017 In : Woord en dienst. 66, 9, p. 34-35

Research output: Professional › Article

 

Introduction to the topical issue "Multiple Religious Belonging"

van der Braak, A. F. M. & Kalsky, M. 22 Dec 2017 In : Open Theology. 3, 1, p. 662-664 3 p.

Research output: Scientific - peer-review › Editorial

 

Glossy MIX: Flexibel geloven

Kalsky, M. (ed.) & van der Braak, A. F. M. (ed.) 23 May 2017 Amsterdam: Amsterdam University Press. 84 p.

Research output: Popular › Book

 

W!J verbindt de verschillen

Kalsky, M. 2017

Research output: Professional › Online publication or Website

 


2016

...want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte

Kalsky, M. 5 Mar 2016 In : Friesch Dagblad. p. 24-26

Research output: Popular › Article

 

Biocultureel pluralisme als toekomstperspectief. Van Happy Energy religie naar “Verbind de verschillen"

Kalsky, M. & Mijland, B. 2016 In : Waardenwerk Journal of Humanistic Studies. p. 194-203

Research output: Popular › Article

 

De Ramadan-gedachte van Manuela Kalsky [article]

Kalsky, M. 2016

Research output: Popular › Online publication or Website

 

Een kerk die religieuze pelgrims omarmt

Kalsky, M. 2016 Kerk van de toekomst. Jan Renkema & Leonie van Straaten (eds.). Amsterdam: Sjibbolet, p. 67-76

Research output: Professional › Conference contribution

 

Gender-sensitief justitiepastoraat

van der Korst, H. 2016

Research output: Scientific › PhD Thesis - Research external, graduation external

 

Hermeneutische aspecten van Multiple Religious Belonging

Oostveen, D. 2016

Research output: Scientific › PhD Thesis - Research external, graduation external

 

Kommentar: Bausteine für eine dialogische Theologie

Kalsky, M. 2016 Perspektieven dialogischer Theologie. Offenheid in den Religionen und eine Hermeneutik des interreligiösen Dialogs. Amirpur, K., Knauth, T., Roloff, C. & Weisse, W. (eds.). Münster: Waxmann, p. 335-343

Research output: Scientific › Conference contribution

 

Meaning and Leadership in Emerging Communities

Purmer, H. 2016

Research output: Scientific › PhD Thesis - Research external, graduation external

 

Religieuze flexibiliteit in Nederland

Kalsky, M. 2016 In : Filosofie (Antwerpen). 26, 6, p. 18-22

Research output: Professional › Article

 

Theological Analysis of Gender Discrimination among Korean Women Missionaries

Ai Kim, S. 2016

Research output: Scientific › PhD Thesis - Research external, graduation external

 

Tussen waarheid en wijsheid

Kalsky, M. 2016 Tussen Waarheid en wijsheid. De waarheidsvraag in het licht van religieuze diversiteit. Kalsky, M. & van der Braak, A. (eds.). Amsterdam: Amsterdam University Press, p. 243-260

Research output: Professional › Conference contribution

 

Tussen waarheid en wijsheid: De waarheidsvraag in het licht van religieuze diversitieit

van der Braak, A. F. M. (ed.) & Kalsky, M. (ed.) 2016 Amsterdam: Amsterdam University Press.

Research output: Scientific › Book editing

 

Tussen waarheid en wijsheid. De waarheidsvraag in het licht van religieuze diversiteit

Kalsky, M. & van der Braak, A. 2016 Amsterdam: Amsterdam University Press.

Research output: Professional › Book

 

Vertrauen schaffen in einer multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft

Kalsky, M. 2016 Vertrauen in unsicheren Zeiten. Optionen für die Zukunft. Tagungsband zum Symposion Dürnstein 2016. Baatz, U. & Biffl, G. (eds.). Krems (Austria): Edition Donau-Universität Krems, p. 65-70

Research output: Scientific › Conference contribution

 


2015

Auf der Suche nach einem 'neuen Wir'. Frauen in Umgang mit religiöser und kultureller Vielfalt

Kalsky, M. 2015 Katharinafeier Kritisch-theologisch-feministisch. Eine Nachlese. Steinpatz, A., Artz, S. & Elmer, D. (eds.). Frankfurt a.M.: Peter Lang Edition, p. 207-222

Research output: Scientific › Conference contribution

 

Die Suche nach dem guten Leben für Alle

Kalsky, M. 2015 Frauen in der Kirche? Unverzichtbar. Grave, I., Schmidt, J. & Zangerle, M. (eds.). Freiburg: Paulusverlag, p. 89-94

Research output: Professional › Conference contribution

 

Grenzen als levende organismen

Kalsky, M. 18 Sep 2015 In : Theologisch Elftal, Trouw.

Research output: Popular › Article

 

Het realistisch idealisme van een 'nieuw wij'

Kalsky, M. 2015 Delft: Eburon. (J.H. van Oosbreelezingen)

Research output: Popular › Book

 

How to Live in a World of Religious Pluralism

Kalsky, M. 2015 Towards a Pedagogy of Religious Diversity. The European Project for Interreligious Learning 2002-2013. Traitler, R. & Pirri-Simonian, T. (eds.). Antelias (Libanon): Printing House of the Armenian Catholicosate of Cilicia, p. 224-238

Research output: Professional › Conference contribution

 

How to preserve and develop co-operation and peace in Europe? Searching for a 'new we' [article]

Kalsky, M. 28 Jul 2015

Research output: Popular › Online publication or Website

 

In Search of a "New We" in the Netherlands: Interreligious Multimedia Projects and their Contribution to Social Coherence

Kalsky, M. 2015 Religion and Social Cohesion. Western, Chinese and Intercultural Perspectives. van der Braak, A., Dedong, W. & Caifan, Z. (eds.). Amsterdam: VU University Press, p. 169-179

Research output: Scientific - peer-review › Conference contribution

 

Looking for a New We. Creating connectedness in pluralist societies [article]

Kalsky, M. 22 May 2015

Research output: Popular › Online publication or Website

 

Pelgrimeren in een multireligieus landschap

Kalsky, M. 2015 In : ICA. Instituut Culturele Antropologie. 2015, september, p. 18-20

Research output: Professional › Article

 

Uitwas van het eeuwig jong blijven

Kalsky, M. 17 Apr 2015 In : Theologisch Elftal, Trouw.

Research output: Popular › Article

 


2014

Auf der Suche nach einem neuen Wir

Kalsky, M. 2014 In : Junge Kirche. 1, p. 32, 37-38

Research output: Popular › Article

 

Flexibel geloven. Zingeving voorbij de grenzen van religies

Kalsky, M. & Pruim, F. 2014 Vught: Skandalon.

Research output: Popular › Book

 

In Search of a ‘New We’ Connecting the Differences. A Multimedia Contribution to a Paradigm Shift in Interreligious Dialogue

Kalsky, M. 2014 Religions and Dialogue: International Approaches. Weisse, W., Amirpur, K., Körs, A. & Vieregge, D. (eds.). Münster: Waxmann Verlag, p. 151-166

Research output: Scientific - peer-review › Conference contribution

 

Looking for a new we – learning how to live together with people of different faith and world views [article]

Kalsky, M. 10 Oct 2014

Research output: Popular › Online publication or Website

 

Nieuwe evangelisatie: dialogisch, profetisch en alledaags

Kalsky, M. 2014 Eventueel ook met woorden. Bijdragen ter verduidelijking van ‘nieuwe evangelisatie. Leys, A., Caspers, C. & Castillo Guerra, J. E. (eds.). Nijmegen / 's Hertogenbosch: Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen / KNR, p. 39-53

Research output: Professional › Conference contribution

 


2013

Alsof ik thuis ben. Samenleven in een land vol verschillen

Kalsky, M. (ed.) 2013 Almere: Parthenon.

Research output: Scientific › Book editing

 

Doorgeven van het vuur

Kalsky, M. Jan 2013 In : Eigen-Zinnig (éénmalige uitgave van Kwintessens). p. 4-5

Research output: Popular › Article

 

Een spannend boek van een moedige vrouw

Kalsky, M. 2013 In : VolZin - Opinieblad voor geloof en samenleving. 2013, 13, p. 37

Research output: Popular › Article

 

Feminism, Sexuality, and the Return of Religion

Kalsky, M. 2013 In : Tijdschrift voor Theologie. 69, 3, p. 208

Research output: Scientific › Book/Film/Article review

 

Feminism, Sexuality, and the Return of Religion [Bespreking van: L.M. Alcoff, J.D. Caputo (2011) Feminism, Sexuality, and the Return of Religion]

Kalsky, M. 2013 In : Tijdschrift voor Theologie. 2013, 3, p. 208

Research output: Professional › Book/Film/Article review

 

Gender-sensitief justitiepastoraat

van der Korst, H. 2013

Research output: Scientific › PhD Thesis - Research external, graduation external

 

Het verhaal van Pi – een levensecht mysterie

Kalsky, M. 2013 In : TGL. Tijdschrift voor Geestelijk Leven. 2013, 5, p. 69-78

Research output: Professional › Article

 

Inleiding

Kalsky, M. 2013 Alsof ik thuis ben. Samenleven in een land vol verschillen. Kalsky, M. (ed.). Almere: Parthenon, p. 11-31

Research output: Scientific › Chapter

 

Keynote speech

Kalsky, M. 2013 Celebrating Diversity for Peace, Report Interfaith Conference. International Chaplaincy

Research output: Professional › Conference contribution

 

Meaning and Leadership in Emerging Communities

Purmer, H. 2013

Research output: Scientific › PhD Thesis - Research external, graduation external

 

Met elkaar een huis bouwen

Kalsky, M. 2013 God is niet wit: Ons slavernijverleden; wat doen we ermee?. Gort, G. & Mabayoje, E. (eds.). Amsterdam: Ark Media, p. 118-121

Research output: Popular › Chapter

 

Omgaan met religieuze diversiteit

Kalsky, M. 2013 In : Narthex. 2013, 1, p. 84-89

Research output: Professional › Article

 

The "new we"we have to build together.

Kalsky, M. 21 Feb 2013

Research output: Popular › Online publication or Website

 


2012

[Bespreking van: Culture and Transcendence. A Typology of Transcendence]

Kalsky, M. 2012 In : Tijdschrift voor Theologie. 4, 52, p. 400

Research output: Professional › Book/Film/Article review

 

[Bespreking van: Religiöse Vielfalt und der Religionsfrieden. Herausforderung für die christlichen Kirchen]

Kalsky, M. 2012 In : Tijdschrift voor Theologie. 1, 52, p. 99-100

Research output: Professional › Book/Film/Article review

 

A Glance in the Mirror. Dutch and Polish religious cultures

Kalsky, M. & Nissen, P. J. A. 2012 Münster/Berlin/Wien/London: LIT Verlag. 131 p. (Kultur und Religion in Europa; no. Band 9)

Research output: Scientific › Book

 

Alles vloeit - De spirituelen in de Lage Landen

Kalsky, M. 2012 In : TGL. Tijdschrift voor Geestelijk Leven. 2012, 2, p. 5-14

Research output: Professional › Article

 

Culture and Transcendence: A Typology of Transcendence

Kalsky, M. 2012 In : Tijdschrift voor Theologie. 52, 4, p. 400

Research output: Scientific › Book/Film/Article review

 

Heil im alltäglichen Leben. Weiterdenken mit Edward Schillebeeckx in einer multireligiösen und multikulturellen Gesellschaft

Kalsky, M. 2012 Edward Schillebeeckx: Impulse für Theologien. Eggensperger, T., Engel, U. & Mendez Montoya, A. F. (eds.). Ostfildern: Matthias-Grünewald-Verlag, p. 211-229 280 p.

Research output: Scientific › Chapter

 

Identiteit in beweging. Essays en verhalen over schoolontwikkeling

Bakker, C., van den Berg, B., Broers, A., Fortuin-van der Spek, C., Kalsky, M., Roemer, J. & Wassink, H. 2012 Amersfoort: CPS.

Research output: Professional › Book

 

Introduction

Kalsky, M. 2012 A Glance in the Mirror. Dutch and Polish religious cultures. Kalsky, M. & Nissen, P. J. A. (eds.). Münster/Berlin/Wien/London: LIT Verlag, p. 63-76 131 p. (Kultur und Religion in Europa; no. Band 9)

Research output: Scientific › Chapter

 

Maak het verschil! Over religieuze diversiteit en het verlangen naar een nieuw wij

Kalsky, M. 2012 Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam. 22 p.

Research output: Other research output › Inaugural speech

 

Over religieuze metamorfosen en schuivende identiteiten

Kalsky, M. 2012 Identiteit in beweging. Essays en verhalen over schoolontwikkeling. Bakker, C., van den Berg, B., Broers, A., Fortuin-van der Spek, C., Kalsky, M., Roemer, J. & Wassink, H. (eds.). Amersfoort: CPS, p. 24-31

Research output: Professional › Chapter

 

Project W!J - Denken in veelvoud

Kalsky, M. 2012 In : TGL. Tijdschrift voor Geestelijk Leven. 2012, 2, p. 85-92

Research output: Professional › Article

 

Religious Diversity as a Challenge to Theology. The research projects of the Dutch Dominican Study Centre for Theology and Society

Kalsky, M. 2012 A Glance in the Mirror. Dutch and Polish religious cultures. Kalsky, M. & Nissen, P. J. A. (eds.). Münster/Berlin/Wien/London: LIT Verlag, p. 63-76 131 p. (Kultur und Religion in Europa; no. Band 9)

Research output: Scientific › Chapter

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.