Klik hier voor het research profiel van prof. dr. M. Kalsky op de website van de Vrije Universiteit(VU) in Amsterdam.

 

2019

'Simpele vragen' voor een wereld van Cyborgs

Kalsky, M.Jun 2019In : Ophef. 222p. 32-37 6 p.

Research outputContribution to Journal › Article › Professional

‘Flexibele Gläubige und ihre rhizomatischen Identitäten’

Kalsky, M.2019In : Wort und Antwort. 602p. 65-70 6 p.

Research outputContribution to Journal › Article › Academic

2018

Tijdschriften

 

Joantine Berghuijs, Hans Schilderman, Manuela Kalsky, André van der Braak, 'Exploring Single and Multiple Religious Belonging'. In: Journal of Empirical Theology 31 (2018) 1, 18-48.

 

Anke Liefbroer, André van der Braak, Manuela Kalsky, 'Multiple Religious Belonging among Visitors of Dominican Spiritual Centers in the Netherlands'. In: Journal of Contemporary Religion, 33 (2018) 3, 407-426.

 

Manuela Kalsky, boekrecensie 'Buddhist-Christian Dual Belonging. Affirmations, Objections, Explorations'. In: Tijdschrift voor Theologie 58 (2018) 2, 201-202.

 

Manuela Kalsky, ‘Nieuwe religiositeit’. In: G. van der Brink, Waartoe is Nederlandop aarde? Amsterdam: Boom 2018, 173-177.

 

Manuela Kalsky, ‘De eerste secretaris van het DSTS’. In: L. Hendrickx, M. Kruihof,

 

A. Eikelboom (red.), Met het oog op Kees. Verhalen van een prediker. Zwolle: Dominicanenklooster Zwolle 2018, 157-158.

 

Manuela Kalsky, ‘Religieuze pelgrims in tijden van superdiversiteit’. In: Idee. Tijdschrift voor het sociaal-liberalisme, nr. 202, september 2018, 16-19.

 

Manuela Kalsky, ‘Voorbij de inclusie’. Column in Tertio 941, 21 februari 2018, 5.

 

Manuela Kalsky, ‘Sederavond’. Column in Tertio 951, 2 mei 2018, 5.

 

Manuela Kalsky, ‘De Gulden Regel’. Column in Tertio 962-963, 18 juli 2018, 5.

 

Publicaties op internet

2018

Manuela Kalsky, ‘Over André Lascaris: “Geen verhalen met een eenduidige boodschap, die vond hij vaak saai”’, Nieuwwij.nl, 14 januari 2018: https://www.nieuwwij.nl/opinie/geen-verhalen-eenduidige-boodschap-vond- vaak-saai/

 

Manuela Kalsky, ‘Geef vrouwen eindelijk een gelijkwaardige stem in de theologie’, Nieuwwij.nl, 18 maart: https://www.nieuwwij.nl/opinie/kalsky-geef-nu-eindelijk-vrouwen-een-gelijkwaardige-stem-in-de-theologie/

 

Manuela Kalsky, ‘Alledaagse heiligheid. Iedereen kan heilig worden’. Nieuwwij.nl, 8 juni: https://www.nieuwwij.nl/opinie/alledaagse-heiligheid/

 

Manuela Kalsky, ‘Neem uw verleden op’. In: Werk, Adem, Vriendschap: om André Lascaris, geplaatst op Dominicanen.nl: http://www.dominicanen.nl/2018/01/werk-adem-vriendschap-om-andre-lascaris/.

 

2017

Boeken

Manuela Kalsky, Heleen Murre-Van den Berg (red.), De Prijs van de Vrede

Geweldloosheid in een gewelddadige wereld? Heeswijk: Berne Media, 2017.

Manuela Kalsky, André van der Braak (red.), Glossy MIX: Flexibel geloven. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017.

Manuela Kalsky, André van der Braak (eds.), Open Theology, topical issue Multiple Religious Belonging, 3 (2017) 1. .

 


Artikelen in boeken

 

Manuela Kalsky, 'Geweld ontwijdt de naam van God. De weg van schuld, vergeving en compassie'. In: Manuela Kalsky, Heleen Murre-Van den Berg (red.), De Prijs van de Vrede. Geweldloosheid in een gewelddadige wereld?, Heeswijk: Berne Media, 2017, 121-133.

 

Manuela Kalsky, 'Ein neues Wir und die Kirchen', in: Thomas Dienberg, e.a. (Hrsg.), ... am Ende ganz allein? Gemeinschaftsbildung in post-traditionalen Zeiten. Münster: Aschendorff Verlag, 2017, 89-102.

 

Manuela Kalsky, André van der Braak, ‘Mixen en matchen’. In: Manuela Kalsky, André van der Braak (red.), Flexibel geloven. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017, 3.

 

Manuela Kalsky, ‘Tussen waarheid en wijsheid’. In: Manuela Kalsky, André van der Braak (red.), Flexibel geloven. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017, 49-51.

 

Manuela Kalsky, ‘Gezocht: seculiere theoloog (m/v)’. In: In gesprek over het profiel van de faculteit. Columns ter inspiratie, Faculteit der Godgeleerdheid, Vrije Universiteit, 2017, 36.

 


Artikelen in tijdschriften

Manuela Kalsky, ‘Over André Lascaris: “Geen verhalen met een eenduidige boodschap, die vond hij vaak saai”’, Nieuwwij.nl, 14 januari 2018.
https://www.nieuwwij.nl/opinie/geen-verhalen-eenduidige-boodschap-vond-vaak-saai/

 

Manuela Kalsky, ‘Geef vrouwen eindelijk een gelijkwaardige stem in de theologie’, Nieuwwij.nl, 18 maart 2018.
https://www.nieuwwij.nl/opinie/kalsky-geef-nu-eindelijk-vrouwen-een-gelijkwaardige-stem-in-de-theologie/

 

Manuela Kalsky, ‘Alledaagse heiligheid. Iedereen kan heilig worden’. Nieuwwij.n, 8 juni 2018. https://www.nieuwwij.nl/opinie/alledaagse-heiligheid/

 

Manuela Kalsky, ‘Voorbij de inclusie’. Column in Tertio 941, 21 februari 2018, 5.

 

Manuela Kalsky, ‘Sederavond’. Column in Tertio 951, 2 mei 2018, 5.

 

Manuela Kalsky, ‘De Gulden Regel’. Column in Tertio 962-963, 18 juli 2018, 5.

 

Manuela Kalsky, Neem uw verleden op’. In: Werk, Adem, Vriendschap: om André Lascaris, geplaatst op Dominicanen.nl.
http://www.dominicanen.nl/2018/01/werk-adem-vriendschap-om-andre-lascaris/

 

Manuela Kalsky, André van der Braak, Anke Liefbroer, 'Religious Belonging among Visitors of Dominican Spiritual Centers in the Netherlands'. In: Journal of Contemporary Religion, (2018).

 

Manuela Kalsky, ‘Nieuwe religiositeit’. In: Gabriël van der Brink, Waartoe is Nederland op aarde? Amsterdam: Boom (2018).

 

Manuela Kalsky, André van der Braak, ‘MRB bij onderzoekers en begeleiders van dominicaanse centra’. In: Religie en Samenleving (2018).

 

Joantine Berghuijs, Hans Schilderman, André van der Braak, Manuela Kalsky, ‘Exploring Single and Multiple Religious Belonging’.In: Journal of Empirical Theology (2018).

 

André van der Braak, Manuela Kalsky, ‘Introduction to the topical issue Multiple Religious Belonging’. In: De Gruyter Open Theology, 3 (2017) 1, 662-664.

Manuela Kalsky, 'Flexible Believers in the Netherlands. A Paradigm Shift towards Transreligious Multiplicity'. In: Open Theology, 3 (2017) 1, 345-359.

 

Joantine Berghuijs, Manuela Kalsky, Daan Oostveen, André van der Braak, ‘Aspecten van belonging in multiple religious belonging’. In: Psyche & Geloof 28 (2017) 2, 79-99.

 

Manuela Kalsky, 'W!J verbindt de verschillen'. In: Blind, online interdisciplinair tijdschrift (2017) 46, W!J verbindt de verschillen.

 

Manuela Kalsky, 'Grenzen oversteken'. In: Woord en Dienst 66 (2017) 9, 34-35.

 


Lezingen en presentaties in binnen- en buitenland

 

2018

Bijdrage symposium bij oratie prof. dr. Bert Roebben  'What if God were one of us? Über die Theologizität der religiösen Bildung’, Universität Bonn, Bonn, Duitsland, 8 juni 2018.

 

Keynote bij 10. Forum für Heil- und Religionspädagogik, ‘Miteinander am Tisch – Tische als Ort sozialer Utopien’, Siegburg, Duitsland, 16 mei 2018.

 

8 april 2018: Lezing ‘Roeping’, Vrijmetselaren, Huize het Oosten, Bilthoven.

 

Expertmeeting ‘Connected World. Traditionele en virtuele verbindingen’, VU Amsterdam, 28 maart 2018.

 

16 maart 2018: Reactie op tweede Vrijzinnige Lezing, Geertekerk, Utrecht.

 

12-13 maart 2018: Lezing ‘Flexibel geloven en verschillen verbinden’ in de serie ‘Tegendraads Gelovig’ van KU Leuven, Gent (12 maart) / Leuven (13 maart).

 

22 februari 2018: Lezing ‘Omgaan met etnische en religieuze verschillen’, Trendbureau provincie Overijssel, Enschede. 

 

Masterclass Comeniusleergangen ‘Flexibel geloven in complexe tijden’, Utrecht, 7 februari 2018.

 

Paperpresentatie ‘Connect the differences! Innovative tools and methodologies for practising diversity’, Research Colloquium: Diversity in an Era of Polarization, VU Amsterdam, 2 februari 2018.

 

1 februari 2018: Lezing ‘De religieuze transformatie van Nederland’, Verus, Woerden.

 

 

2017

11 juli 2017: Bijdrage aan podiumdiscussie, Interkultureller Salon, Evangelisch-Lutherischer Kirchenkreis Hamburg-Ost, Hamburg.

 

17 september 2017: ‘Tussen waarheid en wijsheid’, Nescio-lezing, Oecumenische Streekgemeente i.s.m. VU-Vereniging, Kortenhoef.

 

25 september 2017: Lezing ‘Multiple religious belonging in Nederland’, VGVZ-symposium over multiple religious belonging en geestelijke verzorging, Dominicuskerk, Amsterdam.

 

7 oktober 2017: Lezing ‘Samenleven met meerdere culturen en religies’,symposium ‘Bijbelse visioenen voor Mokum vandaag’, Protestantse Gemeente Amsterdam.

 

12 oktober 2017: Inleiding bij expertmeeting polarisatie met prof. dr. Pim Valkenberg en Mo Hersi, Platform INS, Amsterdam
http://www.crkstudio.nl/platformins/verslag-eerste-expertmeeting-polarisatie/.

 

27 oktober 2017: Interview met John Caputo, symposium ‘Metamorphoses - The Existance of God: On the Very Idea of Radical Theology’, Vrije Universiteit.

 

7 december 2017: Deelname aan podiumdiscussie bij presentatie boek Bernhard Reitsma, Kwetsbare liefde. Christenen en moslims in een spannende wereld. PThU, Amsterdam.

 

1 februari 2018: Lezing ‘De religieuze transformatie van Nederland’, Verus, Woerden.

 

7 februari 2018: Gastcollege ‘Flexibel geloven in complexe tijden’, Comeniusleergangen, Utrecht.

 

22 februari 2018: Lezing ‘Omgaan met etnische en religieuze verschillen’, Trendbureau provincie Overijssel, Enschede.

 

12-13 maart 2018: Lezing ‘Flexibel geloven en verschillen verbinden’ in de serie ‘Tegendraads Gelovig’ van KU Leuven, Gent (12 maart) / Leuven (13 maart).

 

16 maart 2018: Reactie op tweede Vrijzinnige Lezing, Geertekerk, Utrecht.

 

8 april 2018: Lezing ‘Roeping’, Vrijmetselaren, Huize het Oosten, Bilthoven.


Publicatielijst 

2018

Wetenschappelijke publicaties, refereed

Joantine Berghuijs, Hans Schilderman, Manuela Kalsky, André van der Braak, 'Exploring Single and Multiple Religious Belonging'. In: Journal of Empirical Theology 31 (2018) 1, 18-48.

 

Anke Liefbroer, André van der Braak, Manuela Kalsky, 'Multiple Religious Belonging among visitors of Dominican spiritual centers in the Netherlands'. In: Journal of Contemporary Religion, 33 (2018) 3, 407-426.

 

Wetenschappelijke publicaties, non-refereed

Manuela Kalsky, Boekrecensie 'Buddhist-Christian Dual Belonging. Affirmations, Objections, Explorations'. In: Tijdschrift voor Theologie 58 (2018) 2, 201-202.

 

Publicaties voor vakgenoten

Manuela Kalsky, ‘Nieuwe religiositeit’. In: Gabriël van der Brink (red.), Waartoe is Nederland op aarde? Amsterdam: Boom 2018.

Manuela Kalsky, ‘Religieuze pelgrims in tijden van superdiversiteit’. In: Tijdschrift voor het sociaal-liberalisme, nr.202, september 2018, 16-19.

 

2017

Aspecten van belonging in Multiple Religious Belonging

 

Berghuijs, J., Kalsky, M., van der Braak, A. F. M. & Oostveen, D. F. 30 Aug 2017 In : Psyche en Geloof. 28, 2, p. 79-99

 

Research output: Scientific - peer-review › Article

 

De prijs van vrede: Geweldloosheid in een gewelddadige wereld?

 

Kalsky, M. (ed.) & Murre-van den Berg, H. (ed.) 2017 Berne Media. 160 p.

Research output: Professional › Book editing

 

De rol van godsbeelden in de levensverhalen van vrouwen met een incestervaring

Balk-van Rossum, A. W. 2017 615 p.

Research output: Scientific › PhD Thesis - Research VU, graduation VU

 

Ein neues Wir und die Kirchen

 

Kalsky, M. 2017 ... am Ende ganz allein?: Gemeinschaftsbildung in post-traditionalen Zeiten. Dienberg, T. (ed.). Aschendorff Verlag, p. 89-102

 

Research output: Professional › Chapter

 

Flexible Believers in the Netherlands. A Paradigm Shift towards Transreligious Multiplicity [article]

Kalsky, M. 2017 In : Open Theology. 3, Topical issue Multiple Religious Belonging, p. 345-359 15 p.

 

Research output: Scientific - peer-review › Article

 

Geweld ontwijdt de naam van God: De weg van schuld, vergeving en compassie

Kalsky, M. 2017 De prijs van vrede: Geweldloosheid in een gewelddadige wereld?. Kalsky, M. & Murre-v.d. Berg, H. (eds.). Berne Media, p. 121-133

 

Research output: Professional › Chapter

 

Gezocht: seculiere theoloog (m/v)

Kalsky, M. 2017 In gesprek over het profiel van de faculteit: Columns ter inspiratie. Faculteit der Godgeleerdheid, Vrije Universiteit, p. 36

Research output: Popular › Chapter

 

Grenzen oversteken

 

Kalsky, M. Oct 2017 In : Woord en dienst. 66, 9, p. 34-35

Research output: Professional › Article

 

Introduction to the topical issue "Multiple Religious Belonging"

van der Braak, A. F. M. & Kalsky, M. 22 Dec 2017 In : Open Theology. 3, 1, p. 662-664 3 p.

Research output: Scientific - peer-review › Editorial

 

Glossy MIX: Flexibel geloven

Kalsky, M. (ed.) & van der Braak, A. F. M. (ed.) 23 May 2017 Amsterdam: Amsterdam University Press. 84 p.

Research output: Popular › Book

 

W!J verbindt de verschillen

Kalsky, M. 2017

Research output: Professional › Online publication or Website

 


2016

...want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte

Kalsky, M. 5 Mar 2016 In : Friesch Dagblad. p. 24-26

Research output: Popular › Article

 

Biocultureel pluralisme als toekomstperspectief. Van Happy Energy religie naar “Verbind de verschillen"

Kalsky, M. & Mijland, B. 2016 In : Waardenwerk Journal of Humanistic Studies. p. 194-203

Research output: Popular › Article

 

De Ramadan-gedachte van Manuela Kalsky [article]

Kalsky, M. 2016

Research output: Popular › Online publication or Website

 

Een kerk die religieuze pelgrims omarmt

Kalsky, M. 2016 Kerk van de toekomst. Jan Renkema & Leonie van Straaten (eds.). Amsterdam: Sjibbolet, p. 67-76

Research output: Professional › Conference contribution

 

Gender-sensitief justitiepastoraat

van der Korst, H. 2016

Research output: Scientific › PhD Thesis - Research external, graduation external

 

Hermeneutische aspecten van Multiple Religious Belonging

Oostveen, D. 2016

Research output: Scientific › PhD Thesis - Research external, graduation external

 

Kommentar: Bausteine für eine dialogische Theologie

Kalsky, M. 2016 Perspektieven dialogischer Theologie. Offenheid in den Religionen und eine Hermeneutik des interreligiösen Dialogs. Amirpur, K., Knauth, T., Roloff, C. & Weisse, W. (eds.). Münster: Waxmann, p. 335-343

Research output: Scientific › Conference contribution

 

Meaning and Leadership in Emerging Communities

Purmer, H. 2016

Research output: Scientific › PhD Thesis - Research external, graduation external

 

Religieuze flexibiliteit in Nederland

Kalsky, M. 2016 In : Filosofie (Antwerpen). 26, 6, p. 18-22

Research output: Professional › Article

 

Theological Analysis of Gender Discrimination among Korean Women Missionaries

Ai Kim, S. 2016

Research output: Scientific › PhD Thesis - Research external, graduation external

 

Tussen waarheid en wijsheid

Kalsky, M. 2016 Tussen Waarheid en wijsheid. De waarheidsvraag in het licht van religieuze diversiteit. Kalsky, M. & van der Braak, A. (eds.). Amsterdam: Amsterdam University Press, p. 243-260

Research output: Professional › Conference contribution

 

Tussen waarheid en wijsheid: De waarheidsvraag in het licht van religieuze diversitieit

van der Braak, A. F. M. (ed.) & Kalsky, M. (ed.) 2016 Amsterdam: Amsterdam University Press.

Research output: Scientific › Book editing

 

Tussen waarheid en wijsheid. De waarheidsvraag in het licht van religieuze diversiteit

Kalsky, M. & van der Braak, A. 2016 Amsterdam: Amsterdam University Press.

Research output: Professional › Book

 

Vertrauen schaffen in einer multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft

Kalsky, M. 2016 Vertrauen in unsicheren Zeiten. Optionen für die Zukunft. Tagungsband zum Symposion Dürnstein 2016. Baatz, U. & Biffl, G. (eds.). Krems (Austria): Edition Donau-Universität Krems, p. 65-70

Research output: Scientific › Conference contribution

 


2015

Auf der Suche nach einem 'neuen Wir'. Frauen in Umgang mit religiöser und kultureller Vielfalt

Kalsky, M. 2015 Katharinafeier Kritisch-theologisch-feministisch. Eine Nachlese. Steinpatz, A., Artz, S. & Elmer, D. (eds.). Frankfurt a.M.: Peter Lang Edition, p. 207-222

Research output: Scientific › Conference contribution

 

Die Suche nach dem guten Leben für Alle

Kalsky, M. 2015 Frauen in der Kirche? Unverzichtbar. Grave, I., Schmidt, J. & Zangerle, M. (eds.). Freiburg: Paulusverlag, p. 89-94

Research output: Professional › Conference contribution

 

Grenzen als levende organismen

Kalsky, M. 18 Sep 2015 In : Theologisch Elftal, Trouw.

Research output: Popular › Article

 

Het realistisch idealisme van een 'nieuw wij'

Kalsky, M. 2015 Delft: Eburon. (J.H. van Oosbreelezingen)

Research output: Popular › Book

 

How to Live in a World of Religious Pluralism

Kalsky, M. 2015 Towards a Pedagogy of Religious Diversity. The European Project for Interreligious Learning 2002-2013. Traitler, R. & Pirri-Simonian, T. (eds.). Antelias (Libanon): Printing House of the Armenian Catholicosate of Cilicia, p. 224-238

Research output: Professional › Conference contribution

 

How to preserve and develop co-operation and peace in Europe? Searching for a 'new we' [article]

Kalsky, M. 28 Jul 2015

Research output: Popular › Online publication or Website

 

In Search of a "New We" in the Netherlands: Interreligious Multimedia Projects and their Contribution to Social Coherence

Kalsky, M. 2015 Religion and Social Cohesion. Western, Chinese and Intercultural Perspectives. van der Braak, A., Dedong, W. & Caifan, Z. (eds.). Amsterdam: VU University Press, p. 169-179

Research output: Scientific - peer-review › Conference contribution

 

Looking for a New We. Creating connectedness in pluralist societies [article]

Kalsky, M. 22 May 2015

Research output: Popular › Online publication or Website

 

Pelgrimeren in een multireligieus landschap

Kalsky, M. 2015 In : ICA. Instituut Culturele Antropologie. 2015, september, p. 18-20

Research output: Professional › Article

 

Uitwas van het eeuwig jong blijven

Kalsky, M. 17 Apr 2015 In : Theologisch Elftal, Trouw.

Research output: Popular › Article

 


2014

Auf der Suche nach einem neuen Wir

Kalsky, M. 2014 In : Junge Kirche. 1, p. 32, 37-38

Research output: Popular › Article

 

Flexibel geloven. Zingeving voorbij de grenzen van religies

Kalsky, M. & Pruim, F. 2014 Vught: Skandalon.

Research output: Popular › Book

 

In Search of a ‘New We’ Connecting the Differences. A Multimedia Contribution to a Paradigm Shift in Interreligious Dialogue

Kalsky, M. 2014 Religions and Dialogue: International Approaches. Weisse, W., Amirpur, K., Körs, A. & Vieregge, D. (eds.). Münster: Waxmann Verlag, p. 151-166

Research output: Scientific - peer-review › Conference contribution

 

Looking for a new we – learning how to live together with people of different faith and world views [article]

Kalsky, M. 10 Oct 2014

Research output: Popular › Online publication or Website

 

Nieuwe evangelisatie: dialogisch, profetisch en alledaags

Kalsky, M. 2014 Eventueel ook met woorden. Bijdragen ter verduidelijking van ‘nieuwe evangelisatie. Leys, A., Caspers, C. & Castillo Guerra, J. E. (eds.). Nijmegen / 's Hertogenbosch: Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen / KNR, p. 39-53

Research output: Professional › Conference contribution

 


2013

Alsof ik thuis ben. Samenleven in een land vol verschillen

Kalsky, M. (ed.) 2013 Almere: Parthenon.

Research output: Scientific › Book editing

 

Doorgeven van het vuur

Kalsky, M. Jan 2013 In : Eigen-Zinnig (éénmalige uitgave van Kwintessens). p. 4-5

Research output: Popular › Article

 

Een spannend boek van een moedige vrouw

Kalsky, M. 2013 In : VolZin - Opinieblad voor geloof en samenleving. 2013, 13, p. 37

Research output: Popular › Article

 

Feminism, Sexuality, and the Return of Religion

Kalsky, M. 2013 In : Tijdschrift voor Theologie. 69, 3, p. 208

Research output: Scientific › Book/Film/Article review

 

Feminism, Sexuality, and the Return of Religion [Bespreking van: L.M. Alcoff, J.D. Caputo (2011) Feminism, Sexuality, and the Return of Religion]

Kalsky, M. 2013 In : Tijdschrift voor Theologie. 2013, 3, p. 208

Research output: Professional › Book/Film/Article review

 

Gender-sensitief justitiepastoraat

van der Korst, H. 2013

Research output: Scientific › PhD Thesis - Research external, graduation external

 

Het verhaal van Pi – een levensecht mysterie

Kalsky, M. 2013 In : TGL. Tijdschrift voor Geestelijk Leven. 2013, 5, p. 69-78

Research output: Professional › Article

 

Inleiding

Kalsky, M. 2013 Alsof ik thuis ben. Samenleven in een land vol verschillen. Kalsky, M. (ed.). Almere: Parthenon, p. 11-31

Research output: Scientific › Chapter

 

Keynote speech

Kalsky, M. 2013 Celebrating Diversity for Peace, Report Interfaith Conference. International Chaplaincy

Research output: Professional › Conference contribution

 

Meaning and Leadership in Emerging Communities

Purmer, H. 2013

Research output: Scientific › PhD Thesis - Research external, graduation external

 

Met elkaar een huis bouwen

Kalsky, M. 2013 God is niet wit: Ons slavernijverleden; wat doen we ermee?. Gort, G. & Mabayoje, E. (eds.). Amsterdam: Ark Media, p. 118-121

Research output: Popular › Chapter

 

Omgaan met religieuze diversiteit

Kalsky, M. 2013 In : Narthex. 2013, 1, p. 84-89

Research output: Professional › Article

 

The "new we"we have to build together.

Kalsky, M. 21 Feb 2013

Research output: Popular › Online publication or Website

 


2012

[Bespreking van: Culture and Transcendence. A Typology of Transcendence]

Kalsky, M. 2012 In : Tijdschrift voor Theologie. 4, 52, p. 400

Research output: Professional › Book/Film/Article review

 

[Bespreking van: Religiöse Vielfalt und der Religionsfrieden. Herausforderung für die christlichen Kirchen]

Kalsky, M. 2012 In : Tijdschrift voor Theologie. 1, 52, p. 99-100

Research output: Professional › Book/Film/Article review

 

A Glance in the Mirror. Dutch and Polish religious cultures

Kalsky, M. & Nissen, P. J. A. 2012 Münster/Berlin/Wien/London: LIT Verlag. 131 p. (Kultur und Religion in Europa; no. Band 9)

Research output: Scientific › Book

 

Alles vloeit - De spirituelen in de Lage Landen

Kalsky, M. 2012 In : TGL. Tijdschrift voor Geestelijk Leven. 2012, 2, p. 5-14

Research output: Professional › Article

 

Culture and Transcendence: A Typology of Transcendence

Kalsky, M. 2012 In : Tijdschrift voor Theologie. 52, 4, p. 400

Research output: Scientific › Book/Film/Article review

 

Heil im alltäglichen Leben. Weiterdenken mit Edward Schillebeeckx in einer multireligiösen und multikulturellen Gesellschaft

Kalsky, M. 2012 Edward Schillebeeckx: Impulse für Theologien. Eggensperger, T., Engel, U. & Mendez Montoya, A. F. (eds.). Ostfildern: Matthias-Grünewald-Verlag, p. 211-229 280 p.

Research output: Scientific › Chapter

 

Identiteit in beweging. Essays en verhalen over schoolontwikkeling

Bakker, C., van den Berg, B., Broers, A., Fortuin-van der Spek, C., Kalsky, M., Roemer, J. & Wassink, H. 2012 Amersfoort: CPS.

Research output: Professional › Book

 

Introduction

Kalsky, M. 2012 A Glance in the Mirror. Dutch and Polish religious cultures. Kalsky, M. & Nissen, P. J. A. (eds.). Münster/Berlin/Wien/London: LIT Verlag, p. 63-76 131 p. (Kultur und Religion in Europa; no. Band 9)

Research output: Scientific › Chapter

 

Maak het verschil! Over religieuze diversiteit en het verlangen naar een nieuw wij

Kalsky, M. 2012 Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam. 22 p.

Research output: Other research output › Inaugural speech

 

Over religieuze metamorfosen en schuivende identiteiten

Kalsky, M. 2012 Identiteit in beweging. Essays en verhalen over schoolontwikkeling. Bakker, C., van den Berg, B., Broers, A., Fortuin-van der Spek, C., Kalsky, M., Roemer, J. & Wassink, H. (eds.). Amersfoort: CPS, p. 24-31

Research output: Professional › Chapter

 

Project W!J - Denken in veelvoud

Kalsky, M. 2012 In : TGL. Tijdschrift voor Geestelijk Leven. 2012, 2, p. 85-92

Research output: Professional › Article

 

Religious Diversity as a Challenge to Theology. The research projects of the Dutch Dominican Study Centre for Theology and Society

Kalsky, M. 2012 A Glance in the Mirror. Dutch and Polish religious cultures. Kalsky, M. & Nissen, P. J. A. (eds.). Münster/Berlin/Wien/London: LIT Verlag, p. 63-76 131 p. (Kultur und Religion in Europa; no. Band 9)

Research output: Scientific › Chapter

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.