Publicaties

2014

'Looking for a New We': keynote speech op de Fryshuset-conferentie "Tro, Hopp och Fördom", Fryshuset Stockholm

M.Kalsky en F. Pruim, Flexibel geloven Zingeving voorbij de grenzen van religies. Vught: Skandalon, 2014.

‘In Search of a ‘New We’ Connecting the Differences. A Multimedia Contribution to a Paradigm Shift in Interreligious Dialogue’, in: Wolfram Weiße, Katajun Amirpur, Anna Körs, Dörthe Vieregge (eds.), Religions and Dialogue: International Approaches. Münster: Waxmann Verlag, 2014, 151-166.

‘In Search of a "New We" in the Netherlands: Interreligious Multimedia Projects and their Contribution to Social Coherence’, in: Religion and Social Cohesion (werktitel), 2014 (forthcoming). 


2013
M. Kalsky (red.), Alsof ik thuis ben Samenleven in een land vol verschillen. Almere: Parthenon, 2013.

The 'new we' we have to build together Response to the Annual Lecture by Prof.dr. E. Hirsch Ballin on Christianity and the Future of Christian Democracy. Gepubliceerd op website Tilburg University: http://tinyurl.com/uvt-al2013


'Maak het verschil in tijden van religiestress'. Lezing bij het Prinsjesdag-ontbijt, 13 september, Wassenaar. Gepubliceerd op Nieuwwij.nl:

‘Keynote speech’, in: Celebrating Diversity for Peace, Report Interfaith Conference, International Chaplaincy, december 2013. Gepubliceerd op website ISC Delft: http://tinyurl.com/ifc2013-report

‘Het verhaal van Pi – een levensecht mysterie’, in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven, 69(2013)5, 69-78.

‘Omgaan met religieuze diversiteit’, in: Narthex, tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie, 13 (2013) 1, 84-89.

‘Met elkaar een huis bouwen’, in: Gea Gort en Eva Mabayoje, God is niet wit - Ons slavernijverleden; wat doen we ermee? Ark Media, Amsterdam, 2013, 118-121.

2012
‘Religious Diversity as a Challenge to Theology. The research projects of the Dutch Dominican Study Centre for Theology and Society’, in: Manuela Kalsky, Peter Nissen (eds), A Glance in the Mirror: Dutch and Polish Religious Cultures, Münster/Hamburg/Berlin/Wien/London 2012, 63-76.

‘Heil im alltäglichen Leben. Weiterdenken mit Edward Schillebeeckx in einer multireligioesen und multikulturellen Gesellschaft’, in: Thomas Eggensperger, Ulrich Engel, Angel F. Mendez Montoya (Hg./Eds), Edward Schillebeeckx: Impulse für Theologien - Impetus Towards Theologies, Grünewald 2012, 211-229.

‘Over religieuze metamorfosen en schuivende identiteiten’, in: Identiteit in beweging. Essays en verhalen over schoolontwikkeling, CPS, onderwijsontwikkeling en advies, Amersfoort 2012, 25-30.

‘Alles vloeit. De spiritualiteit in de Lage Landen’, in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven 68 (2012) 2, 5-14.

‘Het project W!J: denken in veelvoud’, in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven 68 (2012) 2, 85-92.

2011
‘De hartenklop van een nieuw wij’,  in: W. Jacobs en I. Overdijk, Grote denkers over de toekomst, Lemniscaat 2011, 333-351.

‘Voorwoord’, K. Holtzapffel, Alleen de hond leeft in het hier en nu, Essay over de toekomst, uitgeverij Meinema, Zoetermeer 2011, 9-11.

2010
‘Die Dialogfähigkeit des Christentums in der pluralen Gesellschaft’,  in: S. Lederhilger (Hg.), Den Himmel offen lassen. Der christliche Glaube in der Herausforderung des wissenschaftlichen Weltbildes, Linzer Philosophisch-Theologische Beiträge 20, Peter Lang Verlag - Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2010, 92-111.

‘Van eenzame held naar messiaanse gemeenschap. De betekenis van Jezus Christus voor vrouwen uit verschillende culturen’, in: T. Merrigan & J. Lambelin (eds), Sporen van heil. Christus in een multireligieuze wereld, Halewijn, Antwerpen 2010, 125-133.

‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde – een nieuw WIJ’ in: E. Vandeperre (red.), Gevaarlijke herinnering. Tegendraadse stem van levensbeschouwelijke tradities, Garant Uitgevers, Antwerpen 2010, 216-224

‘Kerken waarin te geloven valt’, in: O. de Bruijne, S. Postema (red.) De kerk is dood leve de koning. Wat blijft christenen verbinden?, Kok Kampen, Kampen 2010, 29-35.

2009
W!J-Land. Voorbij de bindingsangst, B. Brandsma, M. Kalsky (red.), Kampen 2009.
‘Verbindt de verschillen’, in: B. Brandsma, M. Kalsky (red.), W!J-land. Voorbij de bindingsangst, Kampen 2009, 125-137.

‘Beter met dan in Jezus geloven. Over de relativiteit van Jezusbeelden’, in: J. van Hooydonk (red.), Jezus de enig ware. Debat over de uniciteit van Jezus, Zoetermeer 2009, 17-22.

‘Interreligious Dialoque and the Development of a Transreligious Identity. A Correspondance’, in: Journal of the European Society of Women inTheological Research 17 (2009), 41-58.
‘Op zoek naar een nieuw wij’, in: Theologisch Debat 6 (2009), 42-48.

2008
‘Het flexibele geloof van Pi. Meervoudige religieuze identiteiten als toekomstvisioen’, in: C. Doude van Troostwijk, Evert van den Berg, Leo Oosterveen (red.), Buigzame gelovigen. Essays over religieuze flexibiliteit, Boom, Amsterdam 2008, 64-73.

‘Net zo min als God is Jezus in één beeld te vangen’, in: VolZin, 18 april 2008, 22-25.

‘Religiöse Flexibilität. Eine Antwort auf kulturelle und religiöse Vielfalt’, in: R. Bernhardt, P. Schmidt-Leukel (Hg.), Multiple religiöse Identität. Aus verschiedenen religiösen Traditionen schöpfen, Theologischer Verlag Zürich, Zürich 2008, 219-242.

Traditionen schöpfen, Theologischer Verlag Zürich, Zürich 2008, 219-242. ?

2007
‘Embracing Diversity. Reflections on the Transformation of Christian Identity’, in: Studies in Interreligious Dialogue 17 (2007) 2, 221-231.

‘... want jullie zijn vreemdelingen geweest in Egypte’, in: z.n., De vreemdeling en de Bijbel, Amsterdam 2007, 108-121.

2006
‘Heilsame Differenzen. Interkulturelle und postkoloniale Herausforderungen aus feministischer Sicht’, in: Bildungslernen im globalen Dorf, Münster 2006, 23-36.

2005
‘Pleidooi voor een meervoudige identiteit’, in: Kenteringen 3(2005)5,  9-10.

‘Een veelgelovig bestaan. Ethisch handelen en interreligieuze dialoog’, in: Manuela Kalsky, André Lascaris, Leo Oosterveen, Inez van der Spek (red.), Ons rakelings nabij. Gedaanteveranderingen van God en geloof, Zoetermeer 2005, 94-109.

2004
‘Christaphanien. Rekontextualisierungen der Christologie aus feministischer Sicht’, in: Salzburger Theologische Zeitschrift 8 (2004)1, 62-82.

‘Die Suche nach einem multikulturellen „Wir“ unter Berücksichtigung der Unterschiede. Gedanken zur Entwicklung einer cross-kulturellen Theologie im Kontext Europas’, in: Christian Bauer, Stephan van Erp (Hg.) Heil in Differenz. Dominikanische Beiträge zu einer kontextuellen Theologie in Europa, Münster/Hamburg/Berlin/Wien/London 2004, 106-117.

‘Een God die met je meegaat’, in: Janet van Dijk (red.), God Anders? Een nieuwe generatie denkers over God, Zoetermeer 2004, 39-45.

‘Jezus’ passie: een God van de levenden en niet van de doden’, in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven 60 (2004) 3, 253-265.

2003
‘Hirsi Ali heeft geen reëel beeld van westerse religie’, in: De Gelderlander, 31-1-2003.

‘Apocalyptische thrillers bieden houvast’, in: Friesch Dagblad, 25-2-2003.

& Angela Berlis (Hg.), Alltägliche Transzendenz. Postmoderne Ansichten zu Gott, Lit-Verlag: Münster/Hamburg/Londen 2003.

2002
‘Apocalyptische taferelen. 11 september, het boek Openbaring en de serie ‘Left Behind’, in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven, 58 extra nummer (2002), 42-57.

‘Vom einsamen Helden zur messianischen Gemeinschaft’, in: Diakonia. Internationale Zeitschrift für die Praxis der Kirche 33 (2002) 2, 98-105.

& Anneke de Vries, ‘Ein Name, der ein Geheimnis bleibt’, in: Junge Kirche. Zeitschrift europäischer Christinnen und Christen 2 (2002), 22-25.

2001
‘Als een vrouw verbeeld. Kennismaking met een "Christafanie"‘, in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven 57 (2001) 6, 574-588.

Das weibliche Gesicht Gottes: Eine beziehungsorientierte Sophia/Christa-Spiritualität’, in: Quart, Zeitschrift des Forums Kunst-Wissenschaft-Media, 3+4 (2001), 37-39.

‘Veel verleden, weinig heden’, in: Interpretatie. Tijdschrift voor bijbelse theologie, 3 (2001), 6-8.

2000
Christaphanien. Die Re-Vision der Christologie aus der Sicht von Frauen in unterschiedlichen Kulturen, Chr. Kaiser / Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2000.

‘De kunst van het overleven. De hermeneutische uitdaging van womanistische theologie’, in: Dick Boer, Bert Hoedemaker, Manuela Kalsky, Erica Meijers (red.), Freedom! Oh Freedom! Opstellen voor Theo Witvliet, Zoetermeer 2000, 71-83.

‘Jesus Christus - Die unterstützende Präsenz des Geistes Gottes. Christologie aus womanistischer Sicht’, in: Kune Biezeveld, Magda Misset-van de Weg, Ge Speelman e.a. (red.), Proeven van Vrouwenstudies Theologie, Deel VI, Zoetermeer 2000, 43-71.A. Monograph

Christaphanien. Die Re-Vision der Christologie aus der Sicht von Frauen in unterschiedlichen Kulturen, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2000.
 
B. Edited books: Academic 
2012
• with P. Nissen (eds), A Glance in the Mirror Lit-Verlag, Munster/Hamburg/Berlin/Wien/London , 2012.

2006

• with D. Strahm (Hg.), Damit es anders wird zwischen uns . Interreligiöser Dialog aus der Sicht von Frauen, Grünewald Verlag, Ostfildern 2006.

2005
• with A. Lascaris, L. Oosterveen, I. van der Spek (red.), Ons Rakelings Nabij Gedaanteveranderingen van God en geloof, Meinema, Nijmegen/Zoetermeer 2005.

• with A. Berlis (Hg.), Glaube und Leben Bd. 20, Lit Verlag,
Münster/Hamburg/Berlin/Wien/London 2005.

2003
• with B. Leijnse, L. Oosterveen (eds), Het heil op de hielen,
DSTS-cahier nr. 11, Meinema, Nijmegen/Zoetermeer 2003.

• with A. Berlis (eds), Alltägliche Transzendenz Forum Religionsphilosophie Bd.2, Lit Verlag, Münster/Hamburg/Berlin/Wien 2003.

1997
• with A. Lascaris, L. Oosterveen (eds), Bouwen met los zand, DSTS-cahier nr.7, Meinema, Nijmegen/Zoetermeer 1997.

1995
• with E. Borgman, M. Merkx (eds), Herfsttij van de moderne tijd, DSTS cahier nr. 5, Nijmegen/Zoetermeer 1995.

1991
• with J.Th. Witvliet (eds) De gewonde genezer, Baarn 1991.

B. Edited books: Professional
2009
• with B. Brandsma (red.), W!J-land, Ten Have, Kampen 2009.

2007
• with I. Overdijk, I. van der Spek (red.),Nader tot U? L.J. Veen,
Amsterdam 2007.

2005
• with I. Overdijk, I. van der Spek (red.), Moderne devoties, De Prom,
Amsterdam 2005.

2000
• with D. Boer, B. Hoedemaker, E. Meijers (eds), Freedom! Oh Freedom! Opstellen voor Theo
Witvliet, Meinema, Zoetermeer 2000.

C. Contributions to books; Academic  
2012
‘Religious Diversity as a Challenge to Theology. The research projects of the Dutch DominicanStudy Centre for Theology and Society’, in: M. Kalsky, P. Nissen (eds), A Glance in the Mirror.
Dutch and Polish Religious Cultures, Lit-Verlag, Münster/Hamburg/Berlin/Wien/London, 63-76.

• with P. Nissen ‘Introduction’, in : ibidem, (2012), 1-6

• ‘Multiple Religious Identity and the Logic of Diversity’, in: F. Fällman & Y. Xusheng (eds),
The Challenge of Multiple Identities. Sino-European Perspectives on Religion and Society,
Euro-Sinica series, Peter Lang Verlag
.
• ‘Heil im alltäglichen Leben’, in: T. Eggensperger, U. Engel, A.F. Mendez Montoya (eds),
Edward Schillebeeckx. Impulse für Theologien - Impetus Towards Theologies, Matthias-
Grünewald-Verlag, Ostfildern 2012, 211-229.

2010
‘Die Dialogfähigkeit des Christentums in der pluralen Gesellschaft’, in: S. Lederhilger (Hg.),
Den Himmel offen lassen. Der christliche Glaube in der Herausforderung des
wissenschaftlichen Weltbildes, Linzer Philosophisch-Theologische Beiträge 20, Peter Lang
Verlag - Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2010, 92-111.

• ‘Van eenzame held naar messiaanse gemeenschap. De betekenis van Jezus Christus voor vrouwen uit verschillende culturen’,
in: T. Merrigan & J. Lambelin (eds), Sporen van heil.
Christus in een multireligieuze wereld, Halewijn, Antwerpen 2010, 125-133.

2008
• ‘Religiöse Flexibilität. Eine Antwort auf kulturelle und religiöse Vielfalt’, in: R. Bernhardt, P.
Schmidt-Leukel (Hrsg.), Multiple religiöse Identität. Aus verschiedenen religiösen Traditionen
schöpfen, Beiträge zu einer Theologie der Religionen 5, TVZ, Zürich 2008, 219-242.

‘Het flexibele geloof van Pi. Meervoudige religieuze identiteiten als toekomstvisioen’, in: C.
Doude van Troostwijk, E. van den Berg, L. Oosterveen (red.), Buigzame gelovigen. Essays over
religieuze flexibiliteit, Boom, Amsterdam 2008, 64-73.

2006
• ‘Vielfalt umarmen. Überlegungen zur Transformation christlicher Identität’, in D. Strahm, M.
Kalsky (Hg), Damit es anders wird zwischen uns. Interreligiöser Dialog aus der Sicht von
Frauen, Grünewald Verlag, Ostfildern 2006, 57-69.

2005
• ‘Through the Eyes of the Other. Towards a Feminist Revision of Christology’, in: S. van Erp, A.
Lascaris (eds), Who is Afraid of Postmodernism. Challenging Theology for a Society in Search of
Identity, Lit Verlag, Münster/ Hamburg/Berlin/Wien/ London 2005, 05, 46-63.

• ‘Apokalyptische Szenen. Der 11. September, die Offenbarung des Johannes und die Serie Left
Behind’, in: M. Kalsky, A. Berlis (Hg.), Offen für Offenbarung, Lit Verlag, Münster/Hamburg/Berlin/Wien/London 2005, 31-42.

• ‘Geloven in veelvoud. Ethisch handelen en interreligieuze dialoog’, in: M. Kalsky, A. Lascaris,
L. Oosterveen, I. van der Spek (red.), Ons rakelings nabij. Gedaanteveranderingen van God en
geloof. Ter ere van Edward Schillebeeckx, Meinema, Zoetermeer 2005, 94-109.

2004
• ‘Die Suche nach einem multikulturellen “Wir” unter Berücksichtigung der Unterschiede.
Gedanken zur Entwicklung einer cross-kulturellen Theologie im Kontext Europas’, in: C.
Bauer, S. van Erp (Hg.), Heil in Differenz. Dominikanische Beiträge zu einer kontextuellen
Theologie in Europa, Lit Verlag, Münster/ Hamburg/Berlin/Wien/ London 2004, 106-117.

2003
• ‘Die Begegnung mit der Undurchsichtigkeit der Anderen. Ein Beitrag zur Revision klassischer
Vorstellungen von Transzendenz’, in: A. Berlis, M. Kalsky (Hg.), Alltägliche Transzendenz.
Postmoderne Ansichten zu Gott, Lit Verlag, Münster/ Hamburg/Berlin/Wien/ London 2003, 103-
124.

• ‘Vreemd-gaan als deugd. Gedachten over “de vreemde” in postkoloniaal perspectief’, in: M.
Kalsky e.a. (red.), Het heil op de hielen. Over de belofte van het vervulde leven, DSTS-cahier nr.
11, Meinema/DSTS, Zoetermeer 2003, 95-113.

2000
• ‘Jesus Christus – Die unterstützende Präsenz des Geistes Gottes. Christologie aus womanistischer
Sicht’, in: K. Biezeveld, e.a. (red.), Proeven van Vrouwenstudies Theologie, Deel VI, Meinema,
Zoetermeer 2000, 43-71.

1999
• ‘Achterhoedegevechten en hedendaags verlangen naar het goddelijke. Voorbij de transcendentie
van de verzoeningsleer’, in: K. Biezeveld, e.a, (red.) Proeven van Vrouwenstudies Theologie, Deel
V, Meinema, Zoetermeer 1999, 214-234.

1996
Christaphanien: Rekontextualisieriungen:  Ein Beitrag zur Re-Vision der Christologie aus feministisch-theologischer Sicht’ ,
in: R. Jost, E. Valtink (Hg.), Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Auf dem Weg zu einer feministischbefreiungstheologischen
Revision von Christologie, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 1996,
124-146.

1991
• ‘Vom Verlangen nach Heil. Eine feministische Christologie oder messianische Heilsgeschichten?’
in: D. Strahm, R. Strobel (Hg.), Vom Verlangen nach Heilwerden. Christologie in feministischtheologischer
Sicht, Exodus Verlag, Fribourg/Luzern 1991, 208-233.

C. Contributions to books: Professional

2012
Over religieuze metamorfosen en schuivende identiteiten’, in: Identiteit in beweging. Essays en verhalen over schoolontwikkeling, CPS, onderwijsontwikkeling en advies, Amersfoort 2012,
25-30.

2011
• ‘De hartenklop van een nieuw wij’, in: W. Jakobs, I. Overdijk (red.), Wereldburgers. Grote
denkers over de toekomst, Lemniscaat, Rotterdam 2011, 333-352.

2010
• ‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde – een nieuw WIJ’ in: E. Vandeperre (red.), Gevaarlijke herinnering. Tegendraadse stem van levensbeschouwelijke tradities, Garant Uitgevers, Antwerpen 2010, 216-224.

• ‘Kerken waarin te geloven valt’, in: O. de Bruijne, S. Postema (red.) De kerk is dood leve de
koning. Wat blijft christenen verbinden?, Kok Kampen, Kampen 2010, 29-35.

2009
• ‘Verbindt de verschillen’, in: B. Brandsma, M. Kalsky (red.), W!J-land, Voorbij de bindingsangst, Ten Have, Kampen 2009, 125-137.

• ‘Beter mét dan ín Jezus geloven. Over de relativiteit van Jezusbeelden’, in: J. van Hooydonk
(red.), Jezus, de enig ware. Debat over de uniciteit van Jezus, Boekencentrum, Zoetermeer 2009, 17-22.

2007
• ‘Identita E Questione Di Genere. Un Approccio Femministra’, in: A. Cortesi, A. Tarquini
(red.), Teologia dell’incarnazione oggi. Dio dell’umanità, umanita di Dio, Firenze 2007, 167-
175.

• ‘… want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte’, in: De vreemdeling en de Bijbel,
Amsterdam University Press, Amsterdam 2007, 108-121.

• ‘Wind onder de vleugels’, in: P. H. Steenhuis (red.), De persoonlijke God. Gesprekken op de
grens van filosofie en geloof, Amsterdam 2007, 33-37.

2006
• ‘Heilsame Differenzen. Interkulturelle und postkoloniale Herausforderungen aus feministischer Sicht’, in: Bildungslernen im globalen Dorf, Münster 2006, 23-36.

2004
• ‘Een God die met je meegaat’, in: J. van Dijk (red.), God Anders? Een nieuwe generatie
denkers over God, Zoetermeer 2004, 39-45.

2000
• ‘De kunst van het overleven. De hermeneutische uitdaging van womanistische theologie’, in: D. Boer e.a. (red.), Freedom! Oh Freedom! Opstellen voor Theo Witvliet, Meinema, Zoetermeer 2000, 71-83.

1999
• ‘Jezus, het nagelaten legitimatiebewijs van het christendom. Kanttekeningen bij Kuitert’s
christologische schets’, in: H.M. Kuitert, e.a., Jezus: Bij hoog en bij laag. De christologie van Van de Beek en Kuitert, Leidse Lezingen, Kok Kampen, Kampen 1999, 169-179.

1997
• ‘Multikulturelle Entwürfe der Christologie aus feministisch-theologischer Sicht’, in: L.E. Träder (Hg.), Feministische Theologie als ganzheitlicher Zugang zum Glauben, Pastoraltheologische Schriftenreihe, Bd. 40, Frankfurt am Main 1997, 49-65.

• with Anne-Claire Mulder, ‘Verschillen als uitdaging. Een briefwisseling over ruimte voor
vrouwen’, in: M. Kalsky e.a. (red.), Bouwen met los zand. Theologische reflecties op verschil en verbondenheid, DSTS-cahiers nr.7, Meinema/DSTS, Zoetermeer 1997, 87-121.

• ‘Ihr aber für wen haltet ihr mich? Auf dem Weg zu einer feministisch-befreiungstheologischen Christologie. Gespräch mit Manuela Kalsky, Dorothee Sölle, Doris Strahm, Regula Strobel’, in: Deutsche Evangelischer Kirchentag Leipzig 1997. Dokumente, K. von Bonn (Hg.), Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 1997, 406-429.

1995
• ‘Met de ogen van de ander. Aanzet tot een feministische re-visie van de christologie’,
in: M.Kalsky, E. Borgman, M. Merkx (red.), Herfsttij van de moderne tijd. Theologische visies op het
postmoderne, DSTS-cahier nr. 5, Meinema/DSTS, Zoetermeer 1995, 71-89.

1991
• ‘Elkaar tot spreken horen’, in: M. Kalsky, J.Th. Witvliet (red.) De gewonde genezer. Christologie vanuit het perspectief van vrouwen uit verschillende culturen, Ten Have, Baarn 1991, 169-197.

• with H. Joziasse, ‘Jezus - een ‘helpiman’? Een gesprek over christologie vanuit een Surinaams/Nederlands perspectief met speciale aandacht voor de Winti-religie’,
in: M. Kalsky, J.Th. Witvliet (red.), De gewonde genezer, Christologie vanuit het perspectief van vrouwen uit verschillende culturen, Ten Have, Baarn 1991, 70-85.

1989
• ‘Vrouwenstudies theologie’, in: Verslag van STEGON-Symposium over het verkenningsrapport Godgeleerdheid, STEGON 1989, 32-35.

• ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. De contextualiteit van het sceptische zien van vrouwen’, in: H. van Dorssen, e.a. (red.), En zij lachte en het lichtte. Scepsis als grondslag voor het zien van vrouwen, Voorburg 1989, 55-61.

D. Contributions to international journals: Academic
2009
• with K. von Kellenbach, ‘Interreligious Dialogue and the Development of a Transreligious Identity. A Correspondence’, in: Journal of the European Society of Women in Theological Research 17 (2009), 41-58.

• ‘A través de los ojos del Otro. Hacia una revisión feminista de la christología’, in : Alternativas. Revista de análisis y reflexión teológica 15 (Julio-Diciembre 2008) 36, Managua 2009, 77-100.

2008
• ‘Through the Eyes of the Other. Towards a Feminist Revision of Christology’, in: Open Theology / Otwarta Teologia, December 2008, no 5, (on-line journal: www.opentheology.org)

2007
• ‘Embracing Diversity. Reflections on the Transformation of Christian Identity’, in: Studies in Interreligious Dialogue 17 (2007) 2, 221-231.

• ‘Eine Spiritualität des Überlebens. Christologische Überlegungen aus womanistischer Sicht’, in: Salzburger Theologische Zeitschrift 11 (2007) 2, 250-275.

2006
• ‘Wahrheit in Begegnung. Die Transformation christlicher Identität angesichts kultureller und religiöser Pluralität’, in: Forum Mission, Christian Identity I / Christlicher Identität Jahrbuch Band 2/2006, Brunner Verlag, Luzern 2006, 29-52.

2004
• ‘Christaphanien. Rekontextualisierungen der Christologie aus feministischer Sicht’, in:
Salzburger Theologische Zeitschrift, (2004) 1, 62-82.

2002
• Vom einsamen Helden zur messianischen Gemeinschaft. Feministische Versuche die Bedeutung
Jesu neu zu erschließen“, in: Diakonia, Internationale Zeitschrift für die Praxis der Kirche 33 (2002) 2, 98-105.

D. Contributions to international journals: Professional
2006
• ‘Vielfalt als neuer Horizont. Interkulturelle und postkoloniale Herausforderung aus
feministisch-theologischer Sicht’, in: EFD-mitteilungen 434, Oktober 2006, 34-40.

2001
• ‘Das weibliche Gesicht Gottes: Eine beziehungsorientierte Sophia/Christa-Spiritualität’, in:
Quart. Zeitschrift des Forums Kunst-Wissenschaft-Media 3+4 (2001), 37-39.

1995
• ‘Conferentie van feministische theologes in Zweden’, in: Tijdschrift voor Theologie 35 (1995) 4, 396.

1994
• ‘Debat over feministische hermeneutiek te Nijmegen’, in Tijdschrift voor Theologie, 34 (1994), 294-295.

1993
• ‘Conferentie van feministische theologes te Leuven’, in: Tijdschrift voor Theologie, 33 (1993) 4, 404.

 D. Contributions to international journals: Professional/popular
• ‘Kom eet mijn brood en drink mijn wijn ….’ Nieuwsbrief Unie NKV 5 (2012) 3, 1-2.

• ‘Alles vloeit. De spiritualiteit in de Lage Landen’, in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven 68 (2012) 2, 5-14.

• Het project W!J: denken in veelvoud, in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven 68 (2012) 2, 85-92.

• ‘Vragen rond het zelfgekozen levenseinde’, in: De Linker Wang, 1 (2012), 6-7.

• ‘Voorwoord’, in: K. Holtzapffel, Alleen de hond leeft in het hier en nu. Essays over de toekomst, Meinema, Zoetermeer 2011.

• ‘Jezusbeelden. Wie zeggen jullie, dat Ik ben?’ in: Woord & Dienst, maart 2011, 16-20.

E. Contributions to national journals: Academic

• ‘Op zoek naar ‘een nieuw wij’’, in: Theologisch Debat, 6 (2009), 42-48.

• ‘Jezus niet in een beeld te vangen’, in: Theologisch Debat, 5 (2008), 42-48.

• ‘Internationale conferentie van pluralistische theologen in Birmingham’, in: Tijdschrift voor
Theologie 43 (2003) 3, 398. Lees hier de 'Key-principles' van de conferentie.


• ‘Europese Vrouwensynode in Barcelona’, in: Tijdschrift voor Theologie 43 (2003) 4, 397-398.

• ‘Verlossende verscheidenheid. De ander als uitdaging voor een oecumenische christologie
vanuit feministisch perspectief’, in: Wereld en Zending (1996) 3, 78-86.  

• ‘Zeventig jaar Eugen Drewermann’, Nieuwsbrief Studiekring Drewermann Nederland 7 (2010),
7-12.

• ‘Tolerantie als levenshouding’, in: Vrouw en geloof (2009) 2, 6-19.

• ‘Van moeders en dochters. Briefwisseling met Maartje Wildeman’, in: Fier, mei/juni 2008, 24-
25.

• ‘Net zo min als God is Jezus in één beeld te vangen’, in: VolZin 8 (2008), 22-25.

• ‘Religies zijn wegwijzers naar het goede leven’, in: VolZin 16 (2007), 16-22.

• ‘Geestkracht van Vrouwen’, Brochure Graalcentrum Nederland, Utrecht 2006 (Engelse
vertaling ‘Women’s Spirituality’, zie www.manuelakalsky.nl ).

• ‘Leer denken in veelvoud, in: VolZin 18 (2006), 18-20.

• ‘Opnieuw verlichting’, in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven 61 (2005) 3, 323-328.

• ‘Het leven vieren. Pasen volgens Manuela Kalsky’, in VolZin 4 (2005) 6, 23.

• ‘Pleidooi voor een meervoudige identiteit’, in: Kenteringen 3 (2005) 5, 9-10.

• ‘Jezus’ passie: een God van de levenden en niet van de doden’, in: Tijdschrift voor Geestelijk
Leven 60 (2004) 3, 253-266.

• ‘Apocalyptische taferelen. 11 september, het boek Openbaring en de serie ‘Left Behind’, in:
Tijdschrift voor Geestelijk Leven 58 extra nummer (2002), 42-57.

• with A. de Vries, ‘Ein Name, der ein Geheimnis bleibt’, in: Junge Kirche. Zeitschrift
europäischer Christinnen und Christen 2 (2002), 22-25.

• ‘Veel verleden, weinig heden’, in: Interpretatie 3 (2001), 6-8.

• ‘Zoektocht naar Jezus’, in: De Bazuin 19 okt. (2001), 27

• ‘Kuitert kijkt te veel achterom’, in: Hervormd Nederland 3 okt. (1998), 20-21.

• ‘Hunkerend naar heil. Christologische ontwerpen in oecumenisch-feministisch perspectief”, in:
MARA. Tijdschrift voor feminisme en theologie 10 (1996)1, 3-7.

• ‚Schlüssel für die Botschaft des Heils. Multikulturelle christologische Entwürfe aus feministischtheologischer Sicht’, in: Schlangenbrut 14 (1996) 53, 5-9.

• with I. Overdijk, ‘“Ik ben altijd argeloos met God omgesprongen”. Interview met Catharina Halkes,
in: MARA. Tijdschrift voor feminisme en theologie 8 (1995) 4, 10-14.

F. Contributions to daily papers and websites

• ‘Leg de krant eens wat vaker naast de bijbel’ op www.protestant.nl, Oktober, 7, 2010. 

• ‘Vernieuwing onderwijssysteem’ op www.nieuwwij.nl, June 22, 2010.

• ‘Let’s make love’, op www.rk-kerkplein.org, Oktober 7, 2008.

• ‘Geloven voorbij grenzen’ op www.rk-kerkplein.org, November 12, 2007.

• ‘De toekomst van interreligieus Nederland op www.rk-kerkplein.org, November 16, 2006.

• ‘Dogmatische scherpslijperij over het juiste godsbeeld is achterhoedegevecht’ op www.rkkerkplein.
org, July 17, 2006.

• ‘Erfenis van het christendom: niet God maar gemeenschap’, in Trouw 17-5-2004, 10.

• ‘Hirsi Ali heeft achterlijk beeld van religie’, in: Trouw 29-1-2003, Podium.

• ‘Hirsi Ali heeft geen reëel beeld van westerse religie’, in: Gelderlander 31-1-2003, Opinie.

• ‘Hirsi Ali heeft kinderlijk Godsbeeld’, in: Limburgs Dagblad 4-2-2003, 6.

• ‘Apocalyptische thrillers bieden houvast’, in: Friesch Dagblad, Geloof en Kerk, 25-2-2003, 2.

G. Book reviews

• Culture and Transcendence. Studies in Philosophical Theology, in Tijdschrift voor Theologie 55 (2012) 4.

• Religiöse Vielfalt und der Religionsfrieden. Herausforderung für die christlichen Kirchen, in
Tijdschrift voor Theologie 52 (2012) 1, 99-100.

• Christologie im Lebensvollzug, in: Tijdschrift voor Theologie 47 (2007) 3, 317.

• The Cambridge Companion to Feminist Theology, in: Tijdschrift voor Theologie 44 (2004) 4, 420-421.

• Arbeitsbuch Feministische Theologie. Inhalte, Methoden und Materialen für Hochschule, Erwachsenenbildung und Gemeinde, in: Tijdschrift voor Theologie 44 (2004) 2, 195-196.

• Zwischenräume. Deutsche feministische Theologinnen im Ausland“, in: Tijdschrift voor Theologie 42 (2002) 4, 417/418.

• Women and Redemption. A Theological History, in: Tijdschrift voor Theologie, 39 (1999) 1, 84-85.

• Dictionary of Feminist Theologies, in: Tijdschrift voor Theologie, 38 (1998) 3, 318.

• Der Weg der Frauen. Theologinnen der Dritten Welt melden sich zu Wort“, in: Tijdschrift voor Theologie, 37 (1997) 3, 320/21.

• Frauen und Jesus Christus. Die Bedeutung der Christologie im Leben protestantischer Frauen, in: Tijdschrift voor Theologie, 36 (1996) 3, 314.

 H. Conference papers Invited lectures at universities• ‘ In search of a ‘new we’ in the Netherlands: Interreligious multimedia projects and their contribution to social cohesion’, paper at the conference ‘Religion and Social Cohesion’, Renmin University of China, Beijing, October 9-12, 2012.

• ‘The contribution of Theo Witvliet’, paper at expert meeting on occasion of valedictory of Volkert Küster, Protestant Theological University Kampen, June 26, 2012.

• ‘ In search of a new we’, paper at the conference ‘Theology in the Plural: Dialogue in World Religions’, University of Hamburg, April 18-20, 2012.

• ‘Wieviel Raum können Religionen einander geben?’, Exzellenzclusters „Religion und Politik“, University of Münster, March 2, 2010.

• ‘Incarnation: a feminist approach’, paper at the 3rd European Theological Colloquium for Dominicans ‘God of Humanity, the Humanity of God’, September 27 - October 1, 2006 Pistoia, Italië.

• ‘The contribution of feminist-Christological thinking to the Pluralist Model’, paper at the conference about the ‘Pluralist Model’, September 6-9, 2003, Birmingham, England.

• ‘Personal journey of faith. One’s mission, work and experience and the impact of globalisation,’ and ‘How to connect with other faith traditions and religions?’, papers at the conference of the
Fourth Presbyterian Church of Chicago ‘Creating Global Connections: Conversations with Women
of Faith’, May 18-20, 2003, Chicago, USA.

• ‘The search for salvation in the attempt to understand ‘the other’ - models of inter-religious and inter-cultural hermeneutics in a globalised world’, paper at the 1st European Theological Colloquium for Dominicans, September 24-27, 2002, in Huissen.

• ‘Hermeneutics of difference’, paper at the conference with Elisabeth Schüssler Fiorenza at the Catholic University of Nijmegen, November 6, 1998.

• ‘Changing symbols of Christology: The Christa-symbol’, paper at the conference Corporeality, Religion and Gender at the University of Groningen, December 17-19, 1997.

• ‘Asian feminist Christology’ in the subject-group Christology at the conference of the European Society of Women for Theological Research (ESWTR) at Höör, Sweden, August 19, 1995.

• with J. Hopkins, chairwoman of the subject group ‘Christology’, and presentation of a paper on ‘African feminist Christology’ at the conference of the ‘European Society of Women in Theological Research’, in Louvain, Belgium ,August 16, 1993.

• with J. Hopkins, chairwoman of the subject group ‘Christology’ and presentation of a paper on ‘Feminist Christology’ at the conference of the ‘European Society of Women for Theological Research’, September 2-6, 1991, in Bristol, England. [See: U. King (ed.), ‘Conference Reader’ Liberating Women. New Theological Directions, Department of Theology and Religious Studies University of Bristol, 1991, 14+15].

• ‘Identiteit: waarom zijn we op zoek naar verbindingen?’, Stuurgroep Diversiteit, VU University,
Amsterdam, August 27, 2012.

• ‚Das neue Wir – Flexibilisierung religiöser Identitäten’, Universitätslehrgang Spirituelle
Theologie im interreligiösen Prozess, Zentrum Theologie Interkulturell und Studium der
Religionen, University of Salzburg, Romero Haus, Luzern, August 25, 2011

• ‘The Mission of the Dominican Study Centre for Theology and Society (DSTS) and its Recent Theological Research Program’, John Paul II Catholic University (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II) in Lublin, Polen, October 7, 2010.

• ‘Flexible Religion: Challenge to Modern Religion’. Trinity College, University of Dublin, June 25, 2010.

• ‘Auf der Suche nach einem neuen „Wir“. Frauen im Umgang mit religiöser und kultureller
Vielfalt’, keylecture at the Katharinafeier, University Salzburg, June 7, (see http://www.ifzsalzburg.at/?p=3259), 2010.

• ‚Van eenzame held naar messiaanse gemeenschap. De betekenis van Jezus Christus voor vrouwen in verschillende culturen, Faculty of Theology, Leuven, België, May 3, 2010. Lees hier het programma.

• ‘Toekomst in het groot. Religie en secularisatie’, Institute for Interdisciplinary Studies (IIS),
Amsterdam University, (yearly course), each year 2006-2010.

• ‘Moderne devoties. Vrouwen over geloven’, Utrecht University, 2006.

• ‘Christaphanien’, Faculty of Theology, University of Basel, 2004.

• ‘Een cross-culturele theologie na 9/11, Kampen University, 2002.

• ‘Jesus troubles’, four lectures on Christology, Faculty of Theology, Catholic University of Nijmegen, 1998.

• ‘Multi-colored yearning for liberation. A feminist-theological view on Christology, Faculty of Theology, Leiden University, 1998.

• ‘Christologie in de context van Azië’, Faculty of Theology, University of Amsterdam, 1997.

• ‘Christologie vanuit feministisch-oecumenisch perspectief”, lecture at the Department of Missiology of Heerlen University, 1996.

• ‘Beelden van Jezus’, Faculty of Theology, University of Amsterdam 1996.

Invited lectures at conferences: International Invited lectures at conferences: National

2012
• ‘Traditionen im Dialog: Auf der Suche nach einem neuen Wir’, lecture during the Sommerstudientagung ‘Heute Christin sein. Gemeinsam • kraftvoll • engagiert’,
Katholische Frauenbewegung Österreichs, Innsbruck, Austria, July 10.

• ‘Plurale religiositeit en kerkvorming’, lecture at the seminar ‘Zelf kerk worden’, Gent, Belgium, April 22, 2012.

2011
• ‘Women and Religious Power Struggles in (Post) Secular Dutch Society’, European Intensive Programme "Translating God(s): Islam and Christianity in Southeast Europe" (April 26 to May 10, 2011), Marmara University of Istanbul, Turkey, May 10.

• ‘Mir san mir’ – the concept of a new we-sentiment, forum discussion with Alex Korun,
Manuela Kalsky and Lidija Kuzmanovic, EPIL-module Vienna, September 21.

2010

• ‘Edward Schillebeeckx und ein neues ‘Wir’, Konferenz In Memoriam Edward Schillebeeckx
O.P. Impulse für Theologien im 21. Jahrhundert, V.Theologischer Kongress für Dominikaner/-innen in Europa, University Münster, Germany, December 9.

• Jesus/Christologie - Fernlehrgang Feministische Theologie, St. Virgil/University of Salzburg, June 4+5.

• ‘Vielfalt umarmen. Frauen im interreligiösen Dialog’, Ökumenischer Kirchentag, München, May 15.

2009
• ‘Vielfalt umarmen. Frauen im interreligiösen Dialog’, Ökumenischer Frauenkongress, 10 Evangelische Kirche Stuttgart, June 16.

• ‘Die Dialogfähigkeit des Christentums in der pluralen Gesellschaft’, 11. Ökumenische Sommerakademie zum Thema: Den Himmel offen lassen – Der christliche Glaube in der Herausforderung des wissenschaftlichen Weltbildes, Stift Kremsmünster/ ORF/Katholisch-Theologische Privatuniversität Linz/Evangelisches Bildungswerk Oberösterreich / Ökumenischer Rat der Kirchen Österreichs, in Kremsmünster, July 16.

• ‘Embracing Diversity – How to live in a World of Religious Pluralism?’, hoofdlezing ter afsluiting van het European Project of Interreligious Learning (EPIL 2007-2009), Armenian Catholicosate of Cilicia, Beiroet, Libanon, February 12.

2008

• ‘Meervoudige religieuze verbondenheid’, Symposium in honour of Dorothee Sölle,  Antwerpen, April 19.

• Statement and discussion with Michael von Brück, Notker Wolf, Migaku Sato, Sebastian Painadath, ‘Zen und Yoga christlich leben!? Wieviel Gutes und Wahres anderer Religionen verträgt das Christentum?’ Deutscher Katholikentag, Osnabrück, May, 22.

2007

• ‘Religiöse Flexibilität’, Fachtagung multiple religiöse Identität, Castelen, Switzerland, April 20-22.

• ‘Religiöse Heimat und kulturelle Identität. Zur Rolle der Kirche im Zeitalter multikultureller Herausforderungen’, Kulturbörse ‘Kultur und Kirche im Wandel’, Düsseldorf, October 26.

2006
• ‘Heilsame Differenzen. Interkulturelle und postkoloniale Herausforderungen an die Theologie’, paper at the expertmeeting‚ Bildungslernen im globalen Dorf, interkulturell-ökumenischgeschlechtergerecht-nachhaltig, Comenius Institut and Evang. Missionswerk, April 26-28, Gelnhausen, Germany, 2006.

2004
• ‘Feministisch-theologische Bildungswege – Von der Praxis zur Theorie und wieder in die
Praxis’, Studycenter of the EKD in Gelnhausen, June 17.

• ‘Auf der Suche nach einer Spiritualität des Lebens. Probleme mit der Kreuzestheologie’,
Predigerseminar der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, Kassel, March 23.

• ‘De helende gemeenschap van de gewonde genezer’, Verenigde Protestantse Kerk in België,
Antwerpen Stadspastoraal, February 19.

2003
• Aufbaukurs ‘Feministische Theologie im ökumenischen Kontext’, Rheinischen Landeskirche,
Bonn – Bad Godesberg, April 4-6..

• ‘Room for Differences. Challenges and boundaries of cross-cultural encounters among
women’, workshop at the 2nd European Women’s Synod, in Barcelona, Spain, August 6.

2002
• ‚Jesus aus der Perspektive von Frauen in unterschiedlichen Kulturen’, Kardinal König Haus, Vienna, Austria, January 15.

• ‘Christaphanies’, ARGE. Protestant women theologians of Austria, Weinbergkirche, Vienna, March 16.

2001
• ‘Interkulturelle feministisch-theologische Modelle’, Studentengemeinde Duisburg, June 20.

• ‘Contemporary images of Christ from an intercultural-theological perspective’, conference of ‘Images of Christ’, Anthroposophische Erwachsenenbildung Graz, Austria, October 13.

2000
• ‘Can you make a Jesus movie?’, discussion with Paul Verhoeven organized by the department of
Biblical Studies of the Catholic University of Utrecht, January 21.

• ‘Theologie en Postmoderniteit’, lecture at the KUC-EDUC in Gent, October 29.

A selection 2004-2012:

2012

• ‘Hoe kunnen we onze onderlinge verschillen vruchtbaar maken en ons met elkaar verbinden?’, Keynote lecture at symposium about the power of diversity, Apostolisch Genootschap, Delft, 11 June 2.

• 3x ‘Samen op weg naar een nieuw wij’, Inspiratiedag Ouderenbond (PCOB), Zoetermeer May 31 + Tiel Oktober 25 + Assen November 15.

• ‘Geestkracht’, Sermon in the Dominicuskerk, May 20.

• ‘Het belang van interreligieuze ontmoetingen’, Lecture in the series ‘Preken in Mokum’, Amsterdam, February 23.

2011

• ‘Hoor het roepen aan de poort’, Vredesdag Konferentie Nederlandse Religieuzen, Den Bosch, September 10.

• ‘Het goede leven voor allen’, 20 jaar Stichting Religieuzen tegen Vrouwenhandel, Marienburg, Den Bosch, May 12.

• ‘Vrouwen verbinden. Over religie en vrouwenemancipatie: splijtzwam of bindmiddel’, International Women’s Day, De Nieuwe Liefde, Amsterdam, March 8. Nationale Vrouwendag.

2010
• ‘Religieuze identiteit en scholen in Nederland’, Amsterdamse Stichtingen voor Katholiek Onderwijs (ASKO), Amsterdam, November 24.

• ‘Religie in een veranderende samenleving’, Stenden hogeschool, Leeuwarden, November 30.

• ‘De ontwikkeling van meervoudige religieuze identeiten’, Bijspijkerweekend nieuwste ontwikkelingen in theologie en religiestudies, Dominicanenklooster Huissen, August, 27+28.

• Statement and discussion on ‘De Waarde van WIJ, over empathie in een mondiale samenleving’ ,Verkuyllezing 2010 door H. Wijffels, Janskerk, Utrecht, May 26.

• ‘Op zoek naar een nieuw W!J’, Citypastoraat PGH, Grote Kerk, ‘s Hertogenbosch, April 21.

2009
• ‘De toekomst van de christelijke kerken in Nederland’, Albertinumlezing, Nijmegen, November 19.

• ‘Verder dan dialoog’, podiumgesprek Harm Dane over Project W!J, PKN symposium, Utrecht, June 25.

• Jezus-Symposium with Erik Borgman and Martien Brinkman, De Boskant, Den Haag, March 20, (see Tertio, dossier: Hoe uniek is Jezus, 3 juni 2009, 8+9 en VolZin, 3 april 2009, 12-15).

• ‘Toekomstige theologie’, School of Education Windesheim, Utrecht, January 30.

• ‘Het Godsbeeld van Calvijn’, Free University Amsterdam, January 17.

2008
• Statement and discussion at the Oecumenelezing ‘God is terug – maar voor de kerk is het nog even wennen’ with Govert Buis and Erik Borgman, Raad van Kerken in Nederland, Geertekerk,
Utrecht, January 18.

• Statement ‘Multiple religieuze identiteiten’, Studiedag Bezinningscentrum PKN ‘De Grieken een Griek’, Hydepark, March 17.

• Presentation ‘Op zoek naar een nieuw wij: Together forever!’ with Annemiek Schrijver (IKON), Kosmopolis Utrecht en DSTS/Reliflex.nl, Academiegebouw Utrecht , May 12.

• ‘Tolerantie als levenshouding’, Maand van de Spiritualiteit Iona-groep, Ede, November 22. See www.ionagroep.nl/frame.

2007
• ‘Veranderen wij door ontmoeting?’, discussion with M. Rabbae o.l.v. Jacobine Geel, Amsterdam Slotervaart, May 31.

• ‘De ander’, socratic conversation with B. Lalbahadoersing o.l.v. Michaël Zeeman, dialoogavonden ‘Wat ons bindt’ in Rode Hoed, Amsterdam, October 22.

• ‘Vrouwen en religieuze muren’, symposium ‘De impasse doorbreken’, Felix Meritis, Amsterdam, October 23.

• ‘Geloven voorbij grenzen’, VolZin-lezing in Dominicuskerk, Amsterdam, November 3.

2006
• ‘Emancipatie van Hindoe-vrouwen met behoud van hun geloof’, Hindoe Raad Nederland, Soesterberg, March 24.

2005
• Statement and discussion Religie & Feminisme’, WOMEN-INC. in Beurs van Berlage, Amsterdam, september 25.

• Statement en discussion on ‘soloreligieuzen’, VU-podium / De Rode Hoed, Amsterdam, November 8. (See: Elma Drayer ‘Soloreligie? Daar zeg je niets mee’, in: Trouw, 10 november 2005.)

• Statement en discussion VolZin-lezing ‘Een licht onder de volken. Nederland als gidsland’ door James Kennedy, Utrecht, November 12. (See: Roel Griffioen,’Wel de menslievendheid, niet de pretenties’, in: VolZin, 18 november 2005, 18-20.)

• ‘Feministische theologie: haar ontstaan en methodologie’, Hindoe Media Hilversum, December 19.

2004
• ‘De passie van Jezus – ons tot heil?’, VU-symposium ‘De interpretatie van de dood van Jezus. Tussen seculiere exegese en christelijke dogmatiek’, Amsterdam, May 14.

  Organized symposia  Interviews for newspapers and periodicals:• International expert meeting on ‘Cultural and religious diversity in Europe and a new sense of belonging’, VU University/DSTS/De Nieuwe Liefde, Amsterdam, January 9-11, 2013.

• Public Debate ‘Living together in Exciting Times’, De Nieuwe Liefde, Amsterdam, October 3,
2012 (part of the Dutch EPIL module).

• ‘The Challenge of Migrant Communities - Revisiting ‘Integration’.’ Dutch module of the European
Project for Interreligious Learing (EPIL), September 30-October 7, 2012 (in cooperation with the
Dominican priory in Huissen).

• ‘An Arab Spring for women?’ and ‘‘Living together interreligiously’, seminars with Zainab Al
Suwaij, De Nieuwe Liefde, June 14, 2012.

• ‘A ‘new we’ between the West and the Arab World – exciting challenge or mission impossible?’
Masterclass with Zainab Al Suwaij, VU University, June 13, 2012.

• Book presentation ‚Onszelf Voorbij’, with the cooperation of Ger Groot, Corvershof, Amsterdam,
September 1, 2011.

• Symposium at the Catholic University of Lublin (KUL) ‘Christian Identity in Europe. Dutch and
Polish experiences’. Organized together with the faculty of theology in Lublin, 2010.

• Book presentation ‘W!J-land’, with the cooperation of Mohammed Benzakour and
Bas Heijne, Covershof Amsterdam, June 5, 2009.

• Symposium DSTS ‘Op zoek naar een nieuw wij’, with the cooperation of Naema Tahir and Theo de Wit, LUX Nijmegen, March 15, 2008.

• Pinkster make-over ‘Together forever’ – Searching for a new ‘we’, part of ‘Feest van de Geest’, in co-operation with IKON-TV and Kosmopolis Utrecht, Academy building University of Utrecht, May 12, 2008.

• Pinkster make-over ‘Andere tijden, andere geesten’, with rabbi Elisa Klapheck, bishop Joris Vercammen and chairwoman of Al Nisa: Ceylan Pektas Weber, in co-operation with IKON-TV, Janskerk Utrecht, 2007.

• Presentation of results of the DSTS research programmes on several DSTS-symposia.


Since 2007 I am a ‘player’ of the theological team of the daily newspaper Trouw. The ‘players’ give their view on many contemporary social and religious topics. Moreover, I gave many interviews for a general public in Trouw, De Telegraaf, De Gelderlander, Limburgs Dagblad, Volzin, Zens, Het Goede Leven, Tijdschrift voor Geestelijk Leven, FIER and Publik Forum in Germany.

The most recent interviews are:

• ‘Een nieuw w!j’, interview with Bikram Lalbahadoersing in: Prana. Tijdschrift voor
spiritualiteit en nieuwe wetenschap, 193 (2012) October/November, 23-27.

• Video interview in the series ‘Vijf Vrijzinnige Vrouwen’, Zinweb (www.zinweb.nl),
August 22.

• ‘Ik zie een Nederland voorbij de hokjesgeest’, interview with Bas Jongerius, in:
Perspectief, PCOB (2012) March, 16-19.

• ‘Leren omgaan met verschillen is de uitdaging van onze tijd’, interview with Joanne Seldenrath, in: Nieuwsbrief Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging, 5 (2012) 2, 2-3.

• ‘Thomas legt de vinger bij diversiteit’ , interview with Adriaan van Klinken and Dineke Spee
in: TussenRuimte. Tijdschrift voor interculturele theologie, 4 (2011) 3, 39-43.

• ‘Op twee stoelen zit je steviger’, interview with Lisette Thoofd for the website Nieuwwij.nl,
December 3, 2010.

• ‘Diversiteit is er nu eenmaal’, interview with Stef Verhoeven in: Onkruid. Autonoom,Spiritueel
& Groen, 193, January/February 2010, 50-57.

• ‘Traditie leeft bij de gratie van verandering’, in: J. van der Velden, Kiezen voor openheid,
Vereniging van Vrijzinnige Protestanten, 11 (2009), 21-24.

• ‘Van religie leer ik wat overgave betekent’, interview with Gerrit-Jan Meulenbeld in:
Schoolbestuur 3 (2009), 5-7.


Public performances

Theological team (theologisch elftal) in the Dutch newspaper Trouw in 2009, 2010, 2011, 2012:

I contributed to many TV and Radio broadcasting programs in the Netherlands and abroad in the field of religion, gender and society,
(IKON, NCRV-, KRO/RKK, Spirit 24, NMO, OHM – Westdeutscher Rundfunk, Vatican Radio, Österreichischer Rundfunk (ORF)
and for regional broadcasting companies).

Websites:
I was interviewer and editor in chief of the videos of our two websites

(Nieuw W!J and www.Reliflex).

• At Reliflex.nl I interviewed our main guests on video during one year: Kaouthar Darmoni (Moslem),
Ton Lathouwers (Buddhist and Christian),
Jan Lagas (Bahai), Narsingh Balwansingh(Hindu),
Petra Katzenstein (Jewish)
and Annemiek Schrijver (Christian).

• At Nieuwwij.nl every month I have a talk on video with a scholar or scientist about the theme of the month, e.g. with
Paul Scheffer,
Willem Vermeend,
Else-Marie van der Eerenbeemt,
Awraham Soetendorp,
Trees Pels,
Jan Michiel Otto, a.o.


Omgaan met vrijheid is moeilijk (October 5, 2012),

Zelfverbrandingen doen een appèl op ons (June 1, 2012),

Het kwaad is een werkwoord (January 11, 2012),

'Woorden zijn niet onschuldig(August 24, 2011);
 
'De samenleving valt niet uit elkaar(April 6, 2011);

Menselijke waardigheid, hoe garandeer je die? (February 9, 2011);

Opgezette lijken wekken weerzin en fascinatie(November, 3, 2010);

Het gaat alleen maar over de economie, de korte termijn (June 2, 2010);

De bedoeling van het celibaat verdween uit zicht’ (March 31, 2010);

Moslims zijn net joden(January 22, 2009);

De onverwachte wending(April 8, 2009);

'Trap niet in cliché’s(July 22, 2009);

Meebouwen aan de hemel(December 23, 2009).
 
primi sui motori con e-max

Contact

DSTS / Project W!J
Nieuwe Herengracht 18
1018 DP Amsterdam

Secretariaat:
mw Heleen Ransijn:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
+31 (0)20-6235 721